Więcej

  Niebawem turystów (i nie tylko) przywita odnowiona Borejkowszczyzna

  Czytaj również...

  Już niebawem, 15 sierpnia br., wejdzie w życie porozumienie partnerskie zawarte pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego, Samorządem w Mariampolu i Gminą Suwałki w Polsce w celu realizacji projektu „Tradycja łączy pokolenia – euroregionalnie kulturalnie”. Podpisując niniejsze porozumienie Samorząd Rejonu Wileńskiego miał na celu m.in. wypromowanie Borejkowszczyzny (gmina rukojeńska) – miejsca, w którym mieszkał i tworzył Władysław Syrokomla.

  Opiewający na prawie 150 tys. złotych projekt będzie realizowany w ramach funduszu wsparcia inicjatyw lokalnych, międzyregionalnych i transgranicznych w Euroregionie Niemen, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  Szereg działań

  Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Suwałki reprezentowana przez wójta Tadeusza Chołko. W ramach projektu zostanie m.in. wdrożone działanie „Wieczór Andrzejkowy z wykorzystaniem tradycyjnych wróżb z okolic Wileńszczyzny”. Wieczór ten w listopadzie br. zostanie zorganizowany w Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. W ramach tego działania zostanie również zamówiony druk reprintu książek Wł. Syrokomli, plansz folwarku poety, zostaną wyprodukowane foldery i ulotki o muzeum.

  Zorganizowane również będą polsko-litewskie spotkania młodzieży w Gminie Suwałki, występy grup artystycznych z Litwy podczas imprezy „Tradycja żniwowania na Suwalszczyźnie”, odbędzie się konferencja partnerska. Porozumienie wygasa z przedostatnim dniem 2011 roku.

  Centrum turystyczne w Borejkowszczyźnie

  Dobiega również końca realizacja opiewającego na ponad 916 tys. Lt projektu powołania Centrum Informacyjno-Turystycznego w Borejkowszczyźnie, który ma na celu promowanie produktów turystycznych oraz rozwój publicznej infrastruktury turystycznej w regionie.

  Mieszczące się w Borejkowszczyźnie Muzeum im. Władysława Syrokomli (zostało powołane do życia na mocy orzeczenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dn. 22 lipca br.), mimo że jest obiektem dziedzictwa kulturowego, pilnie potrzebowała remontu. Z tego powodu placówka była niedostatecznie wykorzystywana do rozwoju turystyki oraz w promowaniu niepowtarzalności rejonu.

  W trakcie realizacji projektu dokonano rekonstrukcji domu, w którym mieszkał Wł. Syrokomla, wybudowano wypożyczalnię inwentarza turystycznego, punkt higieny, uporządkowano teren.

  Ośrodek współpracy kulturalnej

  Powołane centrum ma się stać ośrodkiem współpracy kulturalnej Wileńszczyzny oraz innych regionów Litwy, Polski, Białorusi, miejscem spotkań artystów, kulturoznawców. Oprócz działającej obecnie ekspozycji w Muzeum im. W. Syrokomli ma tu powstać pracownia garncarska, będą się tu odbywały wystawy artystyczne, będą eksponowane wyroby artystów i twórców ludowych z Wileńszczyzny i innych regionów.

  Więcej turystów

  Poprzez organizowanie imprez kulturalnych na wysokim poziomie oraz odpowiednią promocję zwiększona zostanie atrakcyjność i konkurencyjność placówki. Szacuje się, że w ciągu roku Centrum Informacji Turystycznej odwiedzi ponad 2000 turystów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszu Rozwoju Regionalnego Europy (ponad 779 tys. Lt), Samorząd Rejonu Wileńskiego na te cele przeznaczył ponad 137 tys. Lt. Realizację projektu rozpoczęto w listopadzie 2009 roku.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...