Niebawem turystów (i nie tylko) przywita odnowiona Borejkowszczyzna

Już niebawem, 15 sierpnia br., wejdzie w życie porozumienie partnerskie zawarte pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego, Samorządem w Mariampolu i Gminą Suwałki w Polsce w celu realizacji projektu „Tradycja łączy pokolenia – euroregionalnie kulturalnie”. Podpisując niniejsze porozumienie Samorząd Rejonu Wileńskiego miał na celu m.in. wypromowanie Borejkowszczyzny (gmina rukojeńska) – miejsca, w którym mieszkał i tworzył Władysław Syrokomla.

Opiewający na prawie 150 tys. złotych projekt będzie realizowany w ramach funduszu wsparcia inicjatyw lokalnych, międzyregionalnych i transgranicznych w Euroregionie Niemen, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Szereg działań

Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Suwałki reprezentowana przez wójta Tadeusza Chołko. W ramach projektu zostanie m.in. wdrożone działanie „Wieczór Andrzejkowy z wykorzystaniem tradycyjnych wróżb z okolic Wileńszczyzny”. Wieczór ten w listopadzie br. zostanie zorganizowany w Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. W ramach tego działania zostanie również zamówiony druk reprintu książek Wł. Syrokomli, plansz folwarku poety, zostaną wyprodukowane foldery i ulotki o muzeum.

Zorganizowane również będą polsko-litewskie spotkania młodzieży w Gminie Suwałki, występy grup artystycznych z Litwy podczas imprezy „Tradycja żniwowania na Suwalszczyźnie”, odbędzie się konferencja partnerska. Porozumienie wygasa z przedostatnim dniem 2011 roku.

Centrum turystyczne w Borejkowszczyźnie

Dobiega również końca realizacja opiewającego na ponad 916 tys. Lt projektu powołania Centrum Informacyjno-Turystycznego w Borejkowszczyźnie, który ma na celu promowanie produktów turystycznych oraz rozwój publicznej infrastruktury turystycznej w regionie.

Mieszczące się w Borejkowszczyźnie Muzeum im. Władysława Syrokomli (zostało powołane do życia na mocy orzeczenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dn. 22 lipca br.), mimo że jest obiektem dziedzictwa kulturowego, pilnie potrzebowała remontu. Z tego powodu placówka była niedostatecznie wykorzystywana do rozwoju turystyki oraz w promowaniu niepowtarzalności rejonu.

W trakcie realizacji projektu dokonano rekonstrukcji domu, w którym mieszkał Wł. Syrokomla, wybudowano wypożyczalnię inwentarza turystycznego, punkt higieny, uporządkowano teren.

Ośrodek współpracy kulturalnej

Powołane centrum ma się stać ośrodkiem współpracy kulturalnej Wileńszczyzny oraz innych regionów Litwy, Polski, Białorusi, miejscem spotkań artystów, kulturoznawców. Oprócz działającej obecnie ekspozycji w Muzeum im. W. Syrokomli ma tu powstać pracownia garncarska, będą się tu odbywały wystawy artystyczne, będą eksponowane wyroby artystów i twórców ludowych z Wileńszczyzny i innych regionów.

Więcej turystów

Poprzez organizowanie imprez kulturalnych na wysokim poziomie oraz odpowiednią promocję zwiększona zostanie atrakcyjność i konkurencyjność placówki. Szacuje się, że w ciągu roku Centrum Informacji Turystycznej odwiedzi ponad 2000 turystów.

Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszu Rozwoju Regionalnego Europy (ponad 779 tys. Lt), Samorząd Rejonu Wileńskiego na te cele przeznaczył ponad 137 tys. Lt. Realizację projektu rozpoczęto w listopadzie 2009 roku.