Więcej

  Stan dróg w rejonie wileńskim ulega poprawie

  Czytaj również...

  Już niebawem, w październiku bieżącego roku, zakończony zostanie projekt wyasfaltowania ul. Kwiatowej w Korwiu (gmina mejszagolska) oraz ul. Krótkiej w Mejszagole.

  Wartość umów zlecenia prac opiewa na 440 tys. Lt. 80% środków Samorząd Rejonu Wileńskiego pozyskał z funduszy strukturalnych UE, 20% środków przeznaczył z własnego budżetu.

  Ponad 3 mln Lt – na poprawę jakości życia mieszkańców gm. mickuńskiej

  Aż 3 mln 260 tys. Lt zostanie przeznaczonych na odnowienie ul. Centralnej we wsi Gałgi, gmina mickuńska. W ramach projektu, na który Samorząd przeznaczył 150 tys. Lt, zostaną zamontowane nowe instalacje oświetleniowe, wybudowany chodnik, zainstalowane przystanki autobusowe, znaki drogowe i oznakowanie dróg.

  Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej – również w gm. niemieskiej

  Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej nie omijają również gminy niemieskiej: w chwili obecnej trwają prace odnowienia ul. Sadowej w Skojdziszkach. Umowa zlecenia prac w ramach projektu opiewa na blisko 2 mln Lt. Za te środki zostanie zmodernizowane oświetlenie, przystanki, oznakowanie dróg, zamontowane znaki drogowe, zostaną wybudowane chodniki, zrekonstruowana nawierzchnia ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Wkład Samorządu Rejonu Wileńskiego w projekt wynosi ponad 84 tys. Lt. Milionowa inwestycja – blisko 2 mln Lt – zostanie skierowana na odnowienie ul. Białoruskiej w Niemieżu, na odnowienie ul. Nadziei-Długiej w Kuprianiszkach zaś – ponad 1 mln 600 tys. Lt. W Kuprianiszkach zostaną m.in. zamontowane nowe instalacje oświetleniowe. Projekty odnowienia ulic w gminach mickuńskiej oraz niemieskiej zostaną zakończone do końca 2012 roku.

  Więcej projektów

  Samorząd Rejonu Wileńskiego sporządził szereg innych projektów na pozyskanie środków unijnych na infrastrukturę drogową, jednakże ich finansowanie jeszcze nie zostało zatwierdzone. Informacje o tym, czy projekty te zostaną sfinansowane, urząd uzyska do końca roku bieżącego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...