Stan dróg w rejonie wileńskim ulega poprawie

Już niebawem, w październiku bieżącego roku, zakończony zostanie projekt wyasfaltowania ul. Kwiatowej w Korwiu (gmina mejszagolska) oraz ul. Krótkiej w Mejszagole.

Wartość umów zlecenia prac opiewa na 440 tys. Lt. 80% środków Samorząd Rejonu Wileńskiego pozyskał z funduszy strukturalnych UE, 20% środków przeznaczył z własnego budżetu.

Ponad 3 mln Lt – na poprawę jakości życia mieszkańców gm. mickuńskiej

Aż 3 mln 260 tys. Lt zostanie przeznaczonych na odnowienie ul. Centralnej we wsi Gałgi, gmina mickuńska. W ramach projektu, na który Samorząd przeznaczył 150 tys. Lt, zostaną zamontowane nowe instalacje oświetleniowe, wybudowany chodnik, zainstalowane przystanki autobusowe, znaki drogowe i oznakowanie dróg.

Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej – również w gm. niemieskiej

Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej nie omijają również gminy niemieskiej: w chwili obecnej trwają prace odnowienia ul. Sadowej w Skojdziszkach. Umowa zlecenia prac w ramach projektu opiewa na blisko 2 mln Lt. Za te środki zostanie zmodernizowane oświetlenie, przystanki, oznakowanie dróg, zamontowane znaki drogowe, zostaną wybudowane chodniki, zrekonstruowana nawierzchnia ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Wkład Samorządu Rejonu Wileńskiego w projekt wynosi ponad 84 tys. Lt. Milionowa inwestycja – blisko 2 mln Lt – zostanie skierowana na odnowienie ul. Białoruskiej w Niemieżu, na odnowienie ul. Nadziei-Długiej w Kuprianiszkach zaś – ponad 1 mln 600 tys. Lt. W Kuprianiszkach zostaną m.in. zamontowane nowe instalacje oświetleniowe. Projekty odnowienia ulic w gminach mickuńskiej oraz niemieskiej zostaną zakończone do końca 2012 roku.

Więcej projektów

Samorząd Rejonu Wileńskiego sporządził szereg innych projektów na pozyskanie środków unijnych na infrastrukturę drogową, jednakże ich finansowanie jeszcze nie zostało zatwierdzone. Informacje o tym, czy projekty te zostaną sfinansowane, urząd uzyska do końca roku bieżącego.