Konferencja kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego