Więcej

  Odbyło się spotkanie kierownictwa Samorządu Rejonu Wileńskiego z ambasadorem Ukrainy

  Czytaj również...

  Do samorządu przybył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy w Republice Litewskiej Walerij Żowtenko Fot. archiwum ASRW

  16 sierpnia br. mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, dyrektor administracji samorządu Lucyna Kotłowska oraz zastępca dyrektora Rita Tamašunienė spotkały się z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Ukrainy w Republice Litewskiej Walerijem Żowtenko.

  Podczas spotkania mer M. Rekść opowiedziała o działalności samorządu oraz ustawodawstwie, regulującym ową działalność. Rozpatrzono również kwestie dotyczące współpracy regionalnej oraz możliwości podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego a jednym z regionów Ukrainy.

  Podczas spotkania mer Maria Rekść opowiedziała o działalności samorządu Fot. archiwum ASRW

  Jednym z podstawowych celów spotkania było nawiązanie współpracy za pośrednictwem ukraińskiej ambasady z partnerami z Ukrainy na szczeblu samorządowym. Partnerstwo ma polegać na długotrwałej i korzystnej dla obu stron współpracy w zakresie gospodarczo-handlowym, techniczno-naukowym i humanitarnym.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...