Samorząd Rejonu Wileńskiego realizuje projekt młodzieżowy „Żyj z pasją”

Wiceminister Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski przy każdym spotkaniu zachęca młodzież do aktywnego stylu spędzania wolnego czasu Fot. archiwum ASRW

W ramach wspierania uzdolnień i zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży Samorząd Rejonu Wileńskiego wspólnie z partnerami realizuje młodzieżowy projekt „Żyj z pasją”.

Z rejonu wileńskiego w projekcie uczestniczy 30 uczniów z różnych szkół według przeprowadzonej rekrutacji. Około 100 uczniów z różnych regionów zostaną podzieleni na 3 grupy: sportową, malarską i fotograficzną.

Celem projektu jest promocja i wsparcie potencjału twórczego i działań artystycznych młodzieży z kraju i zagranicy połączone z integracją poprzez sport. Efekty pleneru w postaci prac (malarstwo, rysunek, fotografia) dotyczących regionu Warmii i Mazur – wizerunki zabytków, krajobrazy, przyroda – stworzą zalążek wspólnej galerii młodych artystów plastyków być może nie tylko w Polsce, ale również na Wileńszczyźnie. Prowadzone treningi oraz zajęcia sportowe w wybranych dyscyplinach, a następnie zawody sportowe (piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców oraz koszykówka chłopców i dziewcząt) mają na celu rozwój i doskonalenie umiejętności sportowych, wzmocnienie rozwoju psychofizycznego poprzez rywalizację i dążenie do celu oraz umiejętność działania w grupie – zespole. Zaplanowane są również spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy mogą służyć przykładem, jak żyć z pasją (artyści, literaci, poeci, kolekcjonerzy).

Projekt będzie się odbywał w dn. 20-28 sierpnia br. w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie we współpracy z partnerem Samorządu Rejonu Wileńskiego – Powiatem Szczycieńskim, i jego sąsiadami, m. in. powiatami:

– szczycieńskim
– mrągowskim
– piskim
– nidzickim
– węgorzewskim
– żywieckim.

Potrzebne w większości środki na ten cel przeznaczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Patronat Honorowy nad realizowanym projektem pełni Wiceminister Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski, który zawsze przy każdym spotkaniu zachęca młodzież do aktywnego stylu spędzania wolnego czasu. Patronat medialny nad projektem pełni Kurek Mazurski w Szczytnie. Inicjatorem takiej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież jest Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie, które przygotowało projekt do realizacji.

W dn. 27 sierpnia o godz. 17:00 Wiceminister Edukacji Zbigniew Włodkowski wspólnie ze Starostami z Powiatów, z których młodzież będzie uczestniczyła w rywalizacji, wręczy wyróżnionej młodzieży dyplomy, statuetki i nagrody pocieszenia. Zapraszamy do wspólnej młodzieżowej zabawy.