Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego realizuje projekt młodzieżowy „Żyj z pasją”

  Czytaj również...

  Wiceminister Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski przy każdym spotkaniu zachęca młodzież do aktywnego stylu spędzania wolnego czasu Fot. archiwum ASRW

  W ramach wspierania uzdolnień i zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży Samorząd Rejonu Wileńskiego wspólnie z partnerami realizuje młodzieżowy projekt „Żyj z pasją”.

  Z rejonu wileńskiego w projekcie uczestniczy 30 uczniów z różnych szkół według przeprowadzonej rekrutacji. Około 100 uczniów z różnych regionów zostaną podzieleni na 3 grupy: sportową, malarską i fotograficzną.

  Celem projektu jest promocja i wsparcie potencjału twórczego i działań artystycznych młodzieży z kraju i zagranicy połączone z integracją poprzez sport. Efekty pleneru w postaci prac (malarstwo, rysunek, fotografia) dotyczących regionu Warmii i Mazur – wizerunki zabytków, krajobrazy, przyroda – stworzą zalążek wspólnej galerii młodych artystów plastyków być może nie tylko w Polsce, ale również na Wileńszczyźnie. Prowadzone treningi oraz zajęcia sportowe w wybranych dyscyplinach, a następnie zawody sportowe (piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców oraz koszykówka chłopców i dziewcząt) mają na celu rozwój i doskonalenie umiejętności sportowych, wzmocnienie rozwoju psychofizycznego poprzez rywalizację i dążenie do celu oraz umiejętność działania w grupie – zespole. Zaplanowane są również spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy mogą służyć przykładem, jak żyć z pasją (artyści, literaci, poeci, kolekcjonerzy).

  Projekt będzie się odbywał w dn. 20-28 sierpnia br. w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie we współpracy z partnerem Samorządu Rejonu Wileńskiego – Powiatem Szczycieńskim, i jego sąsiadami, m. in. powiatami:

  – szczycieńskim
  – mrągowskim
  – piskim
  – nidzickim
  – węgorzewskim
  – żywieckim.

  Potrzebne w większości środki na ten cel przeznaczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Patronat Honorowy nad realizowanym projektem pełni Wiceminister Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski, który zawsze przy każdym spotkaniu zachęca młodzież do aktywnego stylu spędzania wolnego czasu. Patronat medialny nad projektem pełni Kurek Mazurski w Szczytnie. Inicjatorem takiej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież jest Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie, które przygotowało projekt do realizacji.

  W dn. 27 sierpnia o godz. 17:00 Wiceminister Edukacji Zbigniew Włodkowski wspólnie ze Starostami z Powiatów, z których młodzież będzie uczestniczyła w rywalizacji, wręczy wyróżnionej młodzieży dyplomy, statuetki i nagrody pocieszenia. Zapraszamy do wspólnej młodzieżowej zabawy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...