Więcej

  Europejska Fundacja Praw Człowieka w obronie Wilnoteki

  Czytaj również...

  12 sierpnia 2011 r. do Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego wpłynęło odwołanie od postanowienia inspektora etyki dziennikarskiej w sprawie opublikowanego na stronie portalu internetowego wilnoteka.lt artykułu „W obronie polskich szkół na Litwie”. Skargę na portal złożył Kazimieras Garšva, prezes Stowarzyszenia „Vilnija”, który zarzucił Wilnotece wprowadzanie w błąd społeczeństwa co do faktycznej sytuacji polskiej oświaty na Litwie oraz wzniecanie waśni narodowościowych.

  Zaniepokojeni rodzice uczniów szkół polskich na Litwie, zorganizowani w ruch społeczny Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, wystosowali list otwarty i petycję do władz Litwy i Polski, w których sformułowali obawy wobec rozpatrywanej w Sejmie Republiki Litewskiej nowelizacji Ustawy o Oświacie. Wilnoteka zredagowała dane pisma, opatrzyła je własnym komentarzem, opinią redakcji oraz zaapelowała o włączenie się do akcji zbierania podpisów pod listem otwartym.
  11 lipca br. inspektor etyki dziennikarskiej na mocy postanowienia ukarała portal internetowy wilnoteka.lt za upublicznienie artykułu „W obronie polskich szkół na Litwie”. Inspektor uznała, że w części dotyczącej jednostronności przekazywania wiadomości portal naruszył etykę dziennikarską. Publikacji zarzucono stronniczość, powierzchowność i nieprzedstawienie argumentacji popierającej zmiany w ustawie. Postanowienie zostało opublikowane w Litewskim Dzienniku Ustaw (Dz. U. 15 lipca 2011 roku) oraz na stronach internetowych Inspekcji. Wilnoteka została zobowiązana do opublikowania postanowienia na swojej stronie internetowej.

  Obecnie sprawa znajduje się pod patronatem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, której nadrzędnym celem jest ochrona praw człowieka, bez względu na jego narodowość, rasę, płeć, wyznania czy status socjalny.

  Europejska Fundacja Praw Człowieka

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...