Więcej

  EFPC — przeciwko antypolskiemu i antyżydowskiemu filmowi

  Czytaj również...

  22 sierpnia br. do Prokuratury Generalnej Litwy Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko osobie, która na wideo zamieszczonym w portalu internetowym youtube (http://www.youtube.com/watch?v=g5dldpFrLFc) odnosiła się w sposób pogardliwy, poniżający i obraźliwy wobec osób przynależących do narodów polskiego i żydowskiego. Podstawą prawną skargi jest art. 170 (ust. 2 i 3) Kodeksu Karnego, który penalizuje podżeganie przeciwko jakiemukolwiek narodowi, rasie, etnicznej, religijnej lub innej grupie osób.

  W naszej ocenie autor wideo zachowywał się niezgodnie z normami wyznaczonymi przez międzynarodowe umowy ratyfikowane przez Republikę Litewską, Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Konstytucję RL. Na upublicznionym filmie owczarek niemiecki szczeka, staje się agresywny i groźny w momencie wypowiadania w języku litewskim słów „Polak” oraz „Żyd”. Wskazuje to jednoznacznie na to, że pies został wytresowany jako narzędzie, które może posłużyć do zaatakowania osób, które przez ich właściciela zostaną nazwane „Polak” oraz „Żyd”. Na danym wideo otwarcie szydzi się, upadla i podżega się do nienawiści wobec przedstawicieli innych narodów. Wobec tego powstaje odpowiedzialność karna przewidziana w art. 170 Kodeksu Karnego Republiki Litewskiej. Chcemy zwrócić uwagę, że osoba upowszechniła obrażające wideo, korzystając z sieci internetowej, w celu dotarcia do jak największego grona odbiorców. Skarga została sporządzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka, której głównym celem jest promowanie działalności obywatelskiej oraz zabieganie o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych zarówno ze względu na ich etniczne pochodzenie, status socjalny, wyznanie, jak i płeć.

  Celem kampanii jest to, by ci wszyscy, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, nie czuli się bezkarni. Dodatkowo Fundacja chciałaby spowodować, by organy państwowe odpowiedzialne za przestrzeganie prawa zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane.

  Europejska Fundacja Praw Człowieka
  www.efhr.eu, e-mail: efhr@efhr.eu
  Tel. +37069150822

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....