SAMORZĄD REJONU SOLECZNICKIEGO

Mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz przyjmuje mieszkańców:
w poniedziałki, godz. 13.00-17.00

Zastępca mera rejonu solecznickiego
Andrzej Andruszkiewicz przyjmuje mieszkańców:
we wtorki, 13.00-17.00

Rejestracja przyjęć:
Żana Minkiewicz, tel. (8~380) 51332 lub bezpośrednio w sekretariacie 3 piętro, p. 313

Dyrektor administracji rejonu solecznickiego
Bolesław Daszkiewicz przyjmuje mieszkańców:
we wtorki, 13.00-17.00

Zastępca dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego
Józef Rybak przyjmuje mieszkańców:
w poniedziałki, 13.00-17.00

Rejestracja przyjęć:
Sekretariat, tel. (8~380) 51233 lub bezpośrednio w sekretariacie 2 piętro, p. 212

W sprawach należących do kompetencji kierowników wydziałów administracji samorządu można się zwracać bezpośrednio od poniedziałku do piątku w godzinach pracy: 8.00-12.00, 12.45-17.00