Więcej

  W rejonie wileńskim odnowiono trzy kolejne przedszkola

  Czytaj również...

  Żłobek-przedszkole w Niemenczynie Fot. archiwum ASRW

  Trzy placówki przedszkolne rejonu wileńskiego: przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach, żłobek-przedszkole w Niemenczynie oraz żłobek-przedszkole w Mejszagole złożyły wnioski w celu uzyskania wsparcia unijnego na podstawie poddziałania „Inwestycje w placówki nauczania przedszkolnego” 2 priorytetu „Dostępność i jakość usług publicznych: infrastruktura społeczna, oświatowa oraz ochrony zdrowia” Programu działań promowania spójności na l. 2007-2013.

  Celem wspieranej finansowo ze środków funduszy strukturalnych UE działalności było odnowienie pomieszczeń oraz wyposażenia placówek nauczania przedszkolnego, mając na celu polepszenie jakości oraz dostępności świadczonych usług.

  Żłobek-przedszkole w Mejszagole Fot. archiwum ASRW

  Złożone wnioski otrzymały przychylne oceny i 7 czerwca 2010 r. dyrektorzy powyższych placówek podpisali umowy o finansowaniu i administrowaniu projektów. Zgodnie z warunkami podpisanych umów projekty zostały sfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz państwowych środków budżetowych Republiki Litewskiej. Wartość ogólna realizacji projektu w Mejszagole wyniosła ponad 421 tys. Lt (w tym wsparcie unijne – 330 tys. Lt). Na podstawie umowy wkład finansowy Samorządu Rejonu Wileńskiego wynosił 94 tys. Lt, zważając jednak na zakres i koszty prac odnowienia przedszkola samorząd przeznaczył na realizację projektu 144 tys. Lt, czyli dodatkowo przeznaczył 50 tys. Lt.

  Odnowienie przedszkola-żłobka w Niemenczynie opiewało na kwotę 406 tys. Lt (w tym środki pozyskane z funduszu UE – ponad 344 tys. Lt). Na realizacje projektu w Niemenczynie samorząd przeznaczył 116 tys. Lt, przekraczając kwotę ustaloną w umowie o 55 tys. Lt (zgodnie z umową na realizację projektu samorząd miał przeznaczyć 61 tys. Lt).

  Przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach Fot. archiwum ASRW

  W przedszkolu „Pelėdžiukas“ w Pogirach wykonano prace opiewające na kwotę prawie 480 tys. Lt (408 tys. Lt – wsparcie finansowe funduszu unijnego; 72 tys. Lt – środki finansowe samorządu).

  Korzystając z pozyskanych środków unijnych oraz zawdzięczając wsparciu finansowemu Samorządu Rejonu Wileńskiego odnowiono pomieszczenia, przestarzałe wyposażenie placówek nauczania początkowego, zakupiono nowe meble oraz zaopatrzono przedszkola w nowoczesny sprzęt komputerowy. Kierując się ustalonymi w projektach wymogami (wymaganiami) powyższe przedszkola wyposażono w pomieszczenia dla (do) działalności metodycznej o powierzchni nie mniejszej niż 30 m². Odnowione pracownie metodyczne zostały wyposażone w nowe meble. W pokojach urządzono 2-3 miejsca do pracy z komputerem, zainstalowano sprzęt niezbędny do drukowania i powielania (kserowania), tablice interaktywne oraz inny sprzęt polepszający warunki nauczania.


  Żłobek-przedszkole w Niemenczynie:

     
   

  Żłobek-przedszkole w Mejszagole:

     

  Przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach:

     
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...