W rejonie wileńskim odnowiono trzy kolejne przedszkola

Żłobek-przedszkole w Niemenczynie Fot. archiwum ASRW

Trzy placówki przedszkolne rejonu wileńskiego: przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach, żłobek-przedszkole w Niemenczynie oraz żłobek-przedszkole w Mejszagole złożyły wnioski w celu uzyskania wsparcia unijnego na podstawie poddziałania „Inwestycje w placówki nauczania przedszkolnego” 2 priorytetu „Dostępność i jakość usług publicznych: infrastruktura społeczna, oświatowa oraz ochrony zdrowia” Programu działań promowania spójności na l. 2007-2013.

Celem wspieranej finansowo ze środków funduszy strukturalnych UE działalności było odnowienie pomieszczeń oraz wyposażenia placówek nauczania przedszkolnego, mając na celu polepszenie jakości oraz dostępności świadczonych usług.

Żłobek-przedszkole w Mejszagole Fot. archiwum ASRW

Złożone wnioski otrzymały przychylne oceny i 7 czerwca 2010 r. dyrektorzy powyższych placówek podpisali umowy o finansowaniu i administrowaniu projektów. Zgodnie z warunkami podpisanych umów projekty zostały sfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz państwowych środków budżetowych Republiki Litewskiej. Wartość ogólna realizacji projektu w Mejszagole wyniosła ponad 421 tys. Lt (w tym wsparcie unijne – 330 tys. Lt). Na podstawie umowy wkład finansowy Samorządu Rejonu Wileńskiego wynosił 94 tys. Lt, zważając jednak na zakres i koszty prac odnowienia przedszkola samorząd przeznaczył na realizację projektu 144 tys. Lt, czyli dodatkowo przeznaczył 50 tys. Lt.

Odnowienie przedszkola-żłobka w Niemenczynie opiewało na kwotę 406 tys. Lt (w tym środki pozyskane z funduszu UE – ponad 344 tys. Lt). Na realizacje projektu w Niemenczynie samorząd przeznaczył 116 tys. Lt, przekraczając kwotę ustaloną w umowie o 55 tys. Lt (zgodnie z umową na realizację projektu samorząd miał przeznaczyć 61 tys. Lt).

Przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach Fot. archiwum ASRW

W przedszkolu „Pelėdžiukas“ w Pogirach wykonano prace opiewające na kwotę prawie 480 tys. Lt (408 tys. Lt – wsparcie finansowe funduszu unijnego; 72 tys. Lt – środki finansowe samorządu).

Korzystając z pozyskanych środków unijnych oraz zawdzięczając wsparciu finansowemu Samorządu Rejonu Wileńskiego odnowiono pomieszczenia, przestarzałe wyposażenie placówek nauczania początkowego, zakupiono nowe meble oraz zaopatrzono przedszkola w nowoczesny sprzęt komputerowy. Kierując się ustalonymi w projektach wymogami (wymaganiami) powyższe przedszkola wyposażono w pomieszczenia dla (do) działalności metodycznej o powierzchni nie mniejszej niż 30 m². Odnowione pracownie metodyczne zostały wyposażone w nowe meble. W pokojach urządzono 2-3 miejsca do pracy z komputerem, zainstalowano sprzęt niezbędny do drukowania i powielania (kserowania), tablice interaktywne oraz inny sprzęt polepszający warunki nauczania.


Żłobek-przedszkole w Niemenczynie:

   
 

Żłobek-przedszkole w Mejszagole:

   

Przedszkole „Pelėdžiukas” w Pogirach: