Wiec w obronie szkolnictwa polskiego i innych mniejszości narodowych na Litwie