Prace renowacyjne oczyszczalni ścieków w Ejszyszkach

Oczyszczalnia ścieków w Ejszyszkach Fot. archiwum ASRS

W listopadzie br. będą zakończone prace renowacyjne urządzeń oczyszczalni ścieków w Ejszyszkach. Rekonstrukcja tego obiektu jest realizowana zgodnie z projektem „Rozwój i renowacja infrastruktury wodociągów i oczyszczalni ścieków rejonu solecznickiego”.

Część prac renowacyjnych została już wykonana. Po zakończeniu prac oczyszczalnia ścieków w Ejszyszkach stanie się jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni ścieków na Litwie.