Więcej

  Projekt połączył młodzież z rejonu wileńskiego, Mariampola i Gminy Suwałki

  Czytaj również...

  W dniach 26-28 sierpnia br. delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z zastępcą dyrektora administracji samorządu Władysławem Kondratowiczem oraz 12-osobowy zespół tańca ludowego „Perła” wzięli udział w polsko-litewskim spotkaniu młodzieży w Gminie Suwałki oraz imprezie dożynkowej „Tradycja żniwowania na Suwalszczyźnie”, która odbyła się w Przebrodziu (Gmina Suwałki).

  Podczas imprezy z programem artystycznym wystąpili: zespół tańca ludowego „Perła” z Niemenczyna, zespół „Triptukas” z Mariampola oraz zespoły z Gminy Suwałki.

  Młodzież z Litwy zwiedziła klasztor w Wigrach, Wigierski Park Narodowy, Muzeum Wigier, okolice Suwałk.

  Z programem artystycznym wystąpili: zespół tańca ludowego „Perła” z Niemenczyna, zespół „Triptukas” z Mariampola oraz zespoły z Gminy Suwałki. Fot. archiwum ASRW

  Powyższe działania zostały zrealizowane w ramach realizacji projektu „Tradycja łączy pokolenia – Euroregionalnie kulturalnie” w ramach Funduszu wsparcia inicjatyw lokalnych, międzyregionalnych i transgranicznych w Euroregionie Niemen – finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Partnerami powyższego projektu są: Gmina Suwałki, Administracja Samorządu Mariampol oraz Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Podczas spotkania przedstawiciele regionów partnerskich omówili dalszą współpracę w ramach projektu, m.in. przyszłą konferencję partnerską w Gminie Suwałki, która ma się odbyć w październiku br.

  W ramach projektu w najbliższym czasie przewidziany jest również wieczór andrzejkowy z wykorzystaniem tradycyjnych wróżb z okolic Wileńszczyzny (listopad br.) oraz Międzynarodowy Festiwal Uczniów, podczas którego z programami artystycznymi wystąpią zespoły ludowe z trzech regionów partnerskich.

     
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...