Projekt połączył młodzież z rejonu wileńskiego, Mariampola i Gminy Suwałki

W dniach 26-28 sierpnia br. delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z zastępcą dyrektora administracji samorządu Władysławem Kondratowiczem oraz 12-osobowy zespół tańca ludowego „Perła” wzięli udział w polsko-litewskim spotkaniu młodzieży w Gminie Suwałki oraz imprezie dożynkowej „Tradycja żniwowania na Suwalszczyźnie”, która odbyła się w Przebrodziu (Gmina Suwałki).

Podczas imprezy z programem artystycznym wystąpili: zespół tańca ludowego „Perła” z Niemenczyna, zespół „Triptukas” z Mariampola oraz zespoły z Gminy Suwałki.

Młodzież z Litwy zwiedziła klasztor w Wigrach, Wigierski Park Narodowy, Muzeum Wigier, okolice Suwałk.

Z programem artystycznym wystąpili: zespół tańca ludowego „Perła” z Niemenczyna, zespół „Triptukas” z Mariampola oraz zespoły z Gminy Suwałki. Fot. archiwum ASRW

Powyższe działania zostały zrealizowane w ramach realizacji projektu „Tradycja łączy pokolenia – Euroregionalnie kulturalnie” w ramach Funduszu wsparcia inicjatyw lokalnych, międzyregionalnych i transgranicznych w Euroregionie Niemen – finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Partnerami powyższego projektu są: Gmina Suwałki, Administracja Samorządu Mariampol oraz Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Podczas spotkania przedstawiciele regionów partnerskich omówili dalszą współpracę w ramach projektu, m.in. przyszłą konferencję partnerską w Gminie Suwałki, która ma się odbyć w październiku br.

W ramach projektu w najbliższym czasie przewidziany jest również wieczór andrzejkowy z wykorzystaniem tradycyjnych wróżb z okolic Wileńszczyzny (listopad br.) oraz Międzynarodowy Festiwal Uczniów, podczas którego z programami artystycznymi wystąpią zespoły ludowe z trzech regionów partnerskich.