Więcej

  Samorząd wygrał w sądzie

  Czytaj również...

  Dnia 18 sierpnia br. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził prawomocność działań Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie dotyczącej Szkoły Początkowej w Werusowie. To już druga wygrana Samorządu w tej sprawie.

  Do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego – sądu pierwszej instancji – Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego pozwała Szkoła Początkowa w Werusowie, która oskarżyła Samorząd o rzekomo niezgodną z prawem reorganizację tej placówki. Sąd oddalił powództwo i podniósł, że rada samorządu nie dopuściła się pogwałcenia żadnych aktów prawnych.

  Samorząd działał zgodnie z prawem

  Placówka w pozwie podniosła, że rada samorządowa podjęła w jej sprawie uchwały bez uwzględnienia opinii społeczności szkolnej. Sąd stwierdził jednakże, że rada nie ma obowiązku działania zgodnie z życzeniami bądź to społeczności szkolnej, bądź innych podmiotów. Jak zaznaczył sąd, w procesie reorganizacji Szkoły Początkowej w Werusowie Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego kierowała się obowiązującymi aktami prawnymi oraz działała zgodnie z zasadą supremacji prawa, nie zaś życzeń tego czy innego podmiotu.

  Systematycznie brakuje środków i uczniów

  Sąd podtrzymał argument rady samorządu, że reorganizacja placówki w Werusowie jest uwarunkowana systematycznym brakiem środków i uczniów. W kwietniu 2010 r. do Szkoły Początkowej w Werusowie uczęszczało jedynie 26 uczniów: 13 z nich naukę pobierało w pionie polskim, tyleż – w litewskim. W roku 2007 placówce brakowało prawie 77 tys. Lt, w roku następnym – prawie 69 tys. Lt, w 2009 r. – ponad 33 tys. Lt, w 2010 r. – prawie 89 tys. Lt. Zgodnie z uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dn. 9 kwietnia 2010 r. pion litewski Szkoły Początkowej w Werusowie planowało przyłączyć do litewskiego Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, pion polski zaś – do polsko-rosyjskiego Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.

  Interes dzieci – nienaruszony

  Planowana reorganizacja nie miałaby żadnego wpływu na uczniów ani nauczycieli: nie zostaliby oni przeniesieni do innego budynku etc., reorganizacja miała na celu jedynie zmianę sposobu zarządzania placówką, umożliwienie zasilenia finansowego pionów polskiego i litewskiego szkoły werusowskiej z gimnazjów im. K. Parczewskiego i im. Giedymina.

  Odwołano się

  Szkoła Początkowa w Werusowie odwołała się od przedmiotowego orzeczenia do Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego. W orzeczeniu z dn. 18 sierpnia br. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny podniósł, że uchwała Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dn. 9 kwietnia 2010 r. nie powoduje żadnych konsekwencji prawnych dla szkoły, nie ogranicza jej praw, obowiązków czy statusu.

  Dwa procesy

  Żadne zmiany w szkole nie zaszły, ponieważ procesy sądowe toczą się nadal. Oprócz wspomnianej sprawy sądowej przed Wileńskim Okręgowym Sądem Administracyjnym toczy się inna, bezpośrednio dotycząca tej pierwszej: szkoła zaskarżyła uchwałę Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dn. 23 czerwca 2010 r., na mocy której postanowiono dokonać reorganizacji szeregu szkół, w tym Szkoły Początkowej w Werusowie. 22 lutego br. sąd postanowił zawiesić tok sprawy do chwili zapadnięcia orzeczenia w sprawie, wyrok w której zapadł w Litewskim Naczelnym Sądem Administracyjnym dnia 18 sierpnia br. Na razie nie wiadomo, kiedy odnowiona będzie sprawa w Wileńskim Okręgowym Sądzie Administracyjnym (sąd pierwszej instancji).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...

  Ponad 6,4 mln euro na rozwój infrastruktury osiedli rejonu wileńskiego

  Według mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym instrumentem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie będą miały istotny pozytywny wpływ na mieszkańców. Zdaniem mera zebrane środki dają szansę na realizację wielu ważnych i...

  Samorząd debatuje o wyprawce dla nowo narodzonych dzieci w rejonie wileńskim 

  Narodziny dziecka to nie tylko radość dla rodziców, lecz także ważne wydarzenie dla samorządu. Symboliczną wyprawką noworodków chcemy pogratulować każdemu mieszkańcowi rejonu wileńskiego, który przyszedł na świat, pocieszyć się wspólnie z rodzicami i wesprzeć ich zwiększonymi środkami finansowymi. Ta...