Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Wersoce

W sierpniu br. Szkoła Podstawowa w Wersoce stała się miejscem zajęć edukacyjnych pt. „Do krainy języka ojczystego poprzez pryzmat sztuki”, prowadzonych przez inicjatorki projektu Halinę i Justynę Janczunskie.

Pomimo wakacji dzieci chętnie wzięły udział w przedsięwzięciu, mającym na celu doskonalenie języka ojczystego oraz kształcenie twórcze. Podczas zajęć zorganizowano wycieczkę do stolicy.

Ostatniego dnia zajęć dzieci zaprosiły rodziców i przedstawiły owoce swej pracy: przedstawiły prace malarskie, przeczytały napisane opowiadania, opowiedziały o wycieczce do Wilna, a także pokazały filmik o projekcie.

Zajęcia edukacyjne w Wersoce fot. archiwum ASRS

Prezentacja dokonań dzieci i młodzieży Fot. archiwum ASRS