Wiec w obronie szkolnictwa polskiego

180

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 2 września 2011 r.