Więcej

  W obronie oświaty mniejszości narodowych na Litwie

  Czytaj również...

  Podczas wiecu w obronie szkolnictwa polskiego na Litwie, który miał miejsce w ubiegły piątek przed Pałacem Prezydenckim, Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z inicjatywą skierowania do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej petycji zbiorowej przeciwko dyskryminującej mniejszości narodowe na Litwie nowej ustawie o oświacie.

  Petycja zawiera żądanie „natychmiastowego podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko przyjętej 17 marca 2011 przez Sejm Litewski ustawy o oświacie (lit. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281):

  a) Parlament Europejski prosimy o przyjęcie rezolucji wzywającej do zmiany dyskryminujących mniejszości narodowe przepisów oraz wezwanie Komisji Unii Europejskiej o wszczęcie przeciwko Litwie odpowiedniego postępowania zgodnie z artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej włącznie z wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  b) Komisję Unii Europejskiej prosimy o wszczęcie przeciwko Litwie odpowiedniego postępowania zgodnie z artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej włącznie z wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o naruszenie m.in. Dyrektywy Rady Europejskiej 2000/43/WE….“.

  W ciągu niecałych dwóch godzin pod petycją zebrano ponad 300 podpisów. Słuszność inicjatywy Fundacji potwierdza nie tylko liczba podpisów, ale również wypowiedź przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, który stwierdził, że dana ustawa, skoro budzi zastrzeżenia co do rozwiązań ustrojowych czy jakichkolwiek innych w państwach członkowskich UE, musi być rozpatrzona przed KE.

  Tak też się stanie. Petycja wraz z podpisami została przesłana do instytucji europejskich w celu rozpatrzenia zaistniałej sytuacji na Litwie przez wyższe instancje. Treść petycji znajduje się na oficjalnej stronie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka  http://www.efhr.eu/2011/09/03/petycja-przeciwko-dyskryminujacej-mniejszosci-narodowe-na-litwie-nowej-ustawie-o-oswiacie/

  Osoby, które nie zdążyły podpisać się pod petycją zbiorową, Fundacja zachęca do jej pobrania i wysłania samodzielnie i bezpośrednio do Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego na adres:

  European Parliament Comittee on Petitions, The Secretariat, Rue Wiertz, B – 1047 Bruxellles lub uczynić to, kopiując treść petycji i wysyłając wniosek elektronicznie na stronie: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=PL

  Europejska Fundacja Praw Człowieka
  www.efhr.eu, e-mail: efhr@efhr.eu
  tel.: +37069150822

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....