Dzień dziedzictwa żydowskiego

Wystawa fotografii „Kiedy brzmiał jeszcze sąsiedzki jidysz” Fot. archiwum ASRS

Ejszyszki. Od wieków wielokulturowość była charakterystyczną cechą tego niedużego miasteczka. W ciągu stuleci aż do II wojny światowej bezwzględną większość mieszkańców stanowili Żydzi.

Mimo że dzisiaj w Ejszyszkach już raczej nie zostało wyznawców Mojżesza, to historia bytności Żydów w tym miejscu jest wciąż żywa i interesująca nie tylko dla historyków, ale i samych ejszyszczan. Nic więc dziwnego, że organizowany  4 września w Ejszyszkach Dzień Dziedzictwa Żydów Europy „Witając przyszłość” wywołał spore zainteresowanie i jednych, i drugich. W ramach organizowanej przez IP „Centrum badań ekonomiczno-socjalnych” imprezy chętni mogli wziąć udział w wycieczce „Zachowane dziedzictwo żydowskie w Ejszyszkach” oraz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat podczas konferencji z udziałem historyków.

Uczestników spotkania przywitał wicemer rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz.

— Cieszę się widząc w Ejszyszkach tylu gości, którzy zechcieli bliżej poznać ten zakątek Litwy i historię zamieszkałych tu ludzi. Każdy człowiek musi znać swoją przeszłość, myśleć o przyszłości, ale i nie zapominać tworzyć dzień dzisiejszy – powiedział wicemer Andruszkiewicz.

W spotkaniu wzięli też udział poseł na Sejm RL Emanuelis Zingeris, starosta gminy ejszyskiej Tadeusz Zimiński, dyrektor IP „Centrum badań ekonomiczno – socjalnych” Aurelija Arlauskienė.

W auli Gimnazjum im. Stanislovasa Rapolionisa została zaprezentowana wystawa fotografii „Kiedy brzmiał jeszcze sąsiedzki jidysz”, autorstwa Ony Biveinienė i Sauliusa Beržinisa, przygotowana ze zbiorów Niezależnego Archiwum Badań Holokaustu. Nauczycielka gimnazjum Lidmila Jurgelevičienė przedstawiła prezentację multimedialną o zachowanym dziedzictwie żydowskim w Ejszyszkach, temat z kolei przedłużył odczyt dr. doc. Algirdasa Jakubčionisa „Litewscy Żydzi i Izrael”. Finałowym akcentem imprezy było przedstawienie projektu edukacyjnego Ony Biveinienė i Sauliusa Beržinisa „Żydzi mojej ziemi“ z wyświetleniem urywków z filmów dokumentalnych „Żegnaj, Jeruzalem” i „Zmartwienie”.

Imprezę uświetniły występy wychowanków i nauczycieli Ejszyskiej Szkoły Muzycznej.