Ponad pół miliona litów – na oświetlenie miejscowości w rejonie wileńskim

Ponad pół miliona litów zostanie zainwestowanych w budowę infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Niemież, Kuprianiszki oraz Skojdziszki rejonu wileńskiego. Ogółem w tych miejscowościach zostanie wybudowanych 6,4 km sieci oświetleniowych, zainstalowanych zostanie 95 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Bezpośrednią korzyść projekt przyniesie 260 mieszkańcom.

Większą część środków projektowych Samorząd Rejonu Wileńskiego pozyskał z funduszy strukturalnych UE, pozostałe środki pochodzą z budżetów Republiki Litewskiej oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego. Ten ostatni na projekt przeznaczył ponad 100 tysięcy litów.

Rok pracy

Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy: od dn. 15 grudnia 2010 r., kiedy to do Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa RL Samorząd Rejonu Wileńskiego złożył wniosek o otrzymanie wsparcia, do grudnia bieżącego roku. Projekt obejmuje 3 wsie, jest realizowany na terenie 10 ulic. Niemież i Skojdziszki są jednymi z największych wsi w rejonie wileńskim.

Wyższy poziom życia

Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie poziomu przestępczości w rejonie wileńskim, zbudowana infrastruktura publiczna pozwoli na polepszenie warunków życia mieszkańców, to z kolei będzie przesłanką do uatrakcyjnienia rejonu wileńskiego jako miejsca wartego zamieszkania i dokonywania inwestycji.

Zaoszczędzono

W trakcie przetargów publicznych Samorządowi udało się dokonać tańszego kupna usług podwykonawców, w związku z tym zaoszczędzono prawie 80 tys. litów. Kwotę tę Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje przeznaczyć na oświetlenie części ulicy Wł. Syrokomli w Niemieżu. Ulica ta jest dość długa, w związku z tym oświetlony zostanie tylko jej odcinek. Odcinek ten ma charakter strategiczny, ponieważ mieszczą się przy nim nie tylko domy mieszkalne, lecz również siedziby szeregu firm.