Więcej

  Ponad pół miliona litów – na oświetlenie miejscowości w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Ponad pół miliona litów zostanie zainwestowanych w budowę infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach Niemież, Kuprianiszki oraz Skojdziszki rejonu wileńskiego. Ogółem w tych miejscowościach zostanie wybudowanych 6,4 km sieci oświetleniowych, zainstalowanych zostanie 95 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Bezpośrednią korzyść projekt przyniesie 260 mieszkańcom.

  Większą część środków projektowych Samorząd Rejonu Wileńskiego pozyskał z funduszy strukturalnych UE, pozostałe środki pochodzą z budżetów Republiki Litewskiej oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego. Ten ostatni na projekt przeznaczył ponad 100 tysięcy litów.

  Rok pracy

  Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy: od dn. 15 grudnia 2010 r., kiedy to do Narodowej Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa RL Samorząd Rejonu Wileńskiego złożył wniosek o otrzymanie wsparcia, do grudnia bieżącego roku. Projekt obejmuje 3 wsie, jest realizowany na terenie 10 ulic. Niemież i Skojdziszki są jednymi z największych wsi w rejonie wileńskim.

  Wyższy poziom życia

  Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie poziomu przestępczości w rejonie wileńskim, zbudowana infrastruktura publiczna pozwoli na polepszenie warunków życia mieszkańców, to z kolei będzie przesłanką do uatrakcyjnienia rejonu wileńskiego jako miejsca wartego zamieszkania i dokonywania inwestycji.

  Zaoszczędzono

  W trakcie przetargów publicznych Samorządowi udało się dokonać tańszego kupna usług podwykonawców, w związku z tym zaoszczędzono prawie 80 tys. litów. Kwotę tę Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje przeznaczyć na oświetlenie części ulicy Wł. Syrokomli w Niemieżu. Ulica ta jest dość długa, w związku z tym oświetlony zostanie tylko jej odcinek. Odcinek ten ma charakter strategiczny, ponieważ mieszczą się przy nim nie tylko domy mieszkalne, lecz również siedziby szeregu firm.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...