Więcej

  Oświadczenie w sprawie polskiej oświaty na Litwie

  Czytaj również...

  My, przedstawiciele wiecu przed Pałacem Prezydenckim z dnia 2 września br., upoważnieni do podpisania petycji i prowadzenia rozmów, oświadczamy, że dotychczas nie były przeprowadzone z nami żadne rozmowy w sprawie złożonej przez nas petycji do Pani Prezydent Dali Grybauskaitė.

  Nie możemy uznać za takowe spotkania z wiceministrem oświaty i nauki Vaidasem Bacysem w dniu 14 września br. Rozmowę z wiceministrem p. Vaidasem Bacysem można uważać za kompletnie bezowocną, a na pewno celem tej rozmowy nie było rozwiązanie istniejącego problemu. Minister nie chciał rozmawiać z nami o naszej petycji, ale jedynie o warunkach egzaminu z języka litewskiego.

  Nie zgadzamy się z próbą wywierania na nas w czasie spotkania nacisku i szantażu, aby treść naszej rozmowy nie była podana do publicznej wiadomości. Oświadczamy, że działamy otwarcie i przejrzyście, i nie poddamy się żadnym próbom nacisku i szantażu. Mamy publiczne upoważnienie i działamy w słusznej sprawie — w obronie prawa naszych dzieci do nauki w języku ojczystym.

  Nasze stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie. Zgodnie z jednym z podstawowych postulatów, które zostały wygłoszone na wiecu w dniu 2 września br. przed Pałacem Prezydenckim oraz spisanym w petycji dla Pani Prezydent Dali Grybauskaitė — jesteśmy za jednoznacznym unieważnieniem w nowej redakcji Ustawy o Oświacie z dnia 17 marca br. zmian dotyczących systemu oświaty mniejszości narodowych, które jednoznacznie pogarszają sytuację i zwężają możliwości prawne oświaty mniejszości narodowej na Litwie.

  Zaskakuje i niepokoi fakt, że Pani Prezydent nie inicjuje spotkania z przedstawicielami wieców w celu rozstrzygnięcia naszych problemów.

  Żądamy, aby władze zainteresowały się naszymi postulatami oraz delegowały na spotkanie z nami osoby upoważnione do podejmowania decyzji.

  Upoważnieni z ramienia wiecu strajkowego
  Renata Cytacka
  Alina Kowalewska
  Dariusz Żybort

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BMTV: Wilno drugą Rygą — ale nie w sensie pozytywnym

  Rajmund Klonowski: Na Litwie protestują rolnicy, ale także restauratorzy. Była wprowadzona ulga VAT-u dla restauracji i lokali gastronomicznych. Ulga była zmieniona z 23 proc. do 8 proc. Ta ulga zostaje zniesiona. Już są pierwsze bankructwa. Eksperci mówią, że może...

  Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

  Od 1 marca rusza rekrutacja do wileńskich szkół na 2024-2025 rok szkolny. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. Zapraszani są dzieci w wieku 5-6 lat do grup przygotowawczych, 6-7 lat —...

  Wilnianie, z których możemy być dumni

  Debata zostanie połączona z prezentacją książki pt. „Wilnianie, świadkowie Katynia, emigranci. Stanisław Swianiewicz i Józef Mackiewicz”, która ukazała się z inicjatywy i ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. W spotkaniu wezmą udział autorzy poszczególnych rozdziałów...

  Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

  Czytaj więcej: Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego