Samorząd zrealizował projekt melioracyjny

Samorząd rejonu solecznickiego zakończył realizację projektu „Rekonstrukcja części rowów rzeki Wersoka oraz zabudowań nad nimi w miejscowościach Purwiany i Hornostaiszki”, celem którego było uporządkowanie systemów melioracyjncyh w basenie rzeki Wersoka. Prace projektowe objęły 900 hektarów pól i łąk, należących do 200 właścicieli gruntów rolnych gminy ejszyskiej i koleśnickiej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1356981,13 Lt, kwota dofinansowania — 1 030 410,00 Lt. Środki unijne w danym projekcie stanowiły ponad 67 proc. jego wartości, środki budżetu samorządu — 136010,00 Lt, wkład budżetu państwowego wyniósł 305242,80 Lt.

W toku realizacji projektu zostało zrekonstruowanych 17,04 km rowów, 3,91 km kolektorów systemów melioracyjnych, 4,00 km osuszaczy, 13 przepustów wodnych, wybudowano 2 spływy wodne i 22 studnie kontrolne i podziemne.

Prace projektowe wykonała spółka „Šalmesta”, nadzorca techniczny projektu — spółka „Hidroveda”.

Zdaniem kierownika wydziału rolnictwa administracji samorządu rejonu solecznickiego Stanislovasa Lebedisa, bez wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych ze względu na ograniczony budżet samorząd nie byłby w stanie uporządkować starych systemów melioracyjnych jeszcze długo. W roku bieżącym zostanie też złożony wniosek w sprawie rekonstrukcji systemów melioracyjnych w basenie rzeki Akle, wartość którego szacuje się kolejny milion litów.

Irena Kołosowska