Więcej

  Kolejny wiec w obronie szkolnictwa polskiego

  Czytaj również...

  Społeczeństwo polskie po raz kolejny zamierza protestować przeciwko przyjętej w marcu dyskryminującej szkolnictwo mniejszości narodowych Ustawie o Oświacie. W piątek, 23 września, przed Sejmem RL odbędzie się kolejny wiec.

  Z prośbą o zezwolenie przeprowadzenia akcji protestacyjnej zwrócili się do samorządu przedstawiciele Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

  — W ubiegły czwartek zwrócili się do Komisji ds. Zezwoleń na Akcje Publiczne przedstawiciele komitetów strajkowych szkół polskich z prośbą o zezwolenie wiecu w obronie szkolnictwa polskiego przed Sejmem na ponad 5 tys. osób. Jako że nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń do organizatorów, zezwolenie zostało wydane — poinformowała „Kurier” Edita Tamošiūnaitė, przewodnicząca Komisji.

  Dwugodzinny wiec jest zaplanowany na godz. 15.45 23 września.

  Protestujący będą żądali odwołania zapisów Ustawy o Oświacie dotyczących kształcenia mniejszości narodowych, rezygnacji z ujednolicenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych, przywrócenia egzaminu z ojczystego języka polskiego na maturze, rezygnacji z zachowania szkoły litewskiej kosztem polskiej.

  Tymczasem przedstawiciele wiecu przed Pałacem Prezydenckim, który miał miejsce 2 września br., Renata Cytacka
, Alina Kowalewska i Dariusz Żybort oświadczyli, że zgodnie z postanowieniem wiecu, tekst wydanej podczas niego rezolucji został przekazany wszystkim ambasadom państw Unii Europejskiej, ponieważ dotychczas nie było podjętych żadnych decyzji w sprawie złożonej przez przedstawicieli petycji do prezydent Dali Grybauskaitė.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski koncert w Litewskiej Filharmonii Narodowej

  Kontynuacja cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę” Niniejszy koncert stanowi kontynuację rozpoczętego przed laty cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę”. W programie zabrzmią następujące dzieła muzyczne: barwny i nowatorski „Poemat elektryczny” Vytautasa Bacevičiusa oraz „Koncert skrzypcowy nr 7” Grażyny Bacewicz, dodatkowo —...

  Przegląd BMTV: Wilno drugą Rygą — ale nie w sensie pozytywnym

  Rajmund Klonowski: Na Litwie protestują rolnicy, ale także restauratorzy. Była wprowadzona ulga VAT-u dla restauracji i lokali gastronomicznych. Ta ulga zostaje zniesiona. Już są pierwsze bankructwa. Eksperci mówią, że może wrócić szara strefa. Jerry Meijer: Nie jestem ekonomistą. Już mieszkam...

  Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

  Od 1 marca rusza rekrutacja do wileńskich szkół na 2024-2025 rok szkolny. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. Zapraszani są dzieci w wieku 5-6 lat do grup przygotowawczych, 6-7 lat —...

  Wilnianie, z których możemy być dumni

  Debata zostanie połączona z prezentacją książki pt. „Wilnianie, świadkowie Katynia, emigranci. Stanisław Swianiewicz i Józef Mackiewicz”, która ukazała się z inicjatywy i ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. W spotkaniu wezmą udział autorzy poszczególnych rozdziałów...