Kolejny wiec w obronie szkolnictwa polskiego

Społeczeństwo polskie po raz kolejny zamierza protestować przeciwko przyjętej w marcu dyskryminującej szkolnictwo mniejszości narodowych Ustawie o Oświacie. W piątek, 23 września, przed Sejmem RL odbędzie się kolejny wiec.

Z prośbą o zezwolenie przeprowadzenia akcji protestacyjnej zwrócili się do samorządu przedstawiciele Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

— W ubiegły czwartek zwrócili się do Komisji ds. Zezwoleń na Akcje Publiczne przedstawiciele komitetów strajkowych szkół polskich z prośbą o zezwolenie wiecu w obronie szkolnictwa polskiego przed Sejmem na ponad 5 tys. osób. Jako że nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń do organizatorów, zezwolenie zostało wydane — poinformowała „Kurier” Edita Tamošiūnaitė, przewodnicząca Komisji.

Dwugodzinny wiec jest zaplanowany na godz. 15.45 23 września.

Protestujący będą żądali odwołania zapisów Ustawy o Oświacie dotyczących kształcenia mniejszości narodowych, rezygnacji z ujednolicenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego w szkołach litewskich i szkołach mniejszości narodowych, przywrócenia egzaminu z ojczystego języka polskiego na maturze, rezygnacji z zachowania szkoły litewskiej kosztem polskiej.

Tymczasem przedstawiciele wiecu przed Pałacem Prezydenckim, który miał miejsce 2 września br., Renata Cytacka
, Alina Kowalewska i Dariusz Żybort oświadczyli, że zgodnie z postanowieniem wiecu, tekst wydanej podczas niego rezolucji został przekazany wszystkim ambasadom państw Unii Europejskiej, ponieważ dotychczas nie było podjętych żadnych decyzji w sprawie złożonej przez przedstawicieli petycji do prezydent Dali Grybauskaitė.