Polsko-litewska komisja edukacyjna: nie osiągnięto porozumienia

Kwestie związane z ujednoliceniem egzaminu maturalnego z języka litewskiego na Litwie były głównym tematem poniedziałkowego spotkania Polsko-Litewskiego Zespołu Ekspertów Edukacyjnych i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych, do którego doszło w Warszawie. W tej najważniejszej sprawie nie osiągnięto postępu, którego spodziewa się społeczność polska na Litwie. Strony ustaliły, że choć forma egzaminu dojrzałości będzie taka sama dla wszystkich zdających – wypracowanie, to kryteria oceny egzaminu w okresie przejściowym będą różne. Ze względu na istniejące różnice poglądów w sprawie treści egzaminu, do czasu następnego posiedzenia grupy ekspertów litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki spotka się z przedstawicielami szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. 'Miałem nadzieję, że w kwestii egzaminu dojdziemy do wspólnej treści. To jest największe rozczarowanie dzisiejszego dnia’ – powiedział dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie Czesław Dawidowicz, który brał udział w posiedzeniu.

Strony zaproponowały też, aby w skład litewskiego Komitetu Ocen Narodowego Centrum Egzaminacyjnego uzupełniony został o przedstawicieli reprezentujących zainteresowane mniejszości narodowe. Komitet Ocen nie krócej niż 8 lat będzie corocznie analizował wyniki egzaminów maturalnych i na ich podstawie będzie przedkładał propozycje doskonalenia kryteriów norm ocen, tak by nie były one krzywdzące dla polskich uczniów. Zmniejszenie liczby uczniów koniecznych do tego by w klasie lekcje odbywały się w języku polskim – to jedno z ustaleń poniedziałkowego spotkania Polsko-Litewskiego Zespołu Ekspertów Edukacyjnych i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych, do którego doszło w Warszawie.

Zgodnie z ustaleniami stron, minimalna liczba uczniów do tego by w litewskich szkołach w klasach XI-XII zajęcia mogły się odbywać w języku polskim została zmniejszona z 10 osób do siedmiu. Eksperci mają jeszcze ustalić, czy istnieje możliwość zastosowania tej normy w klasach od V do X.

„Można powiedzieć, że to, co dziś osiągnęliśmy to: »lepiej niż było«” – powiedział dziennikarzom po zakończeniu spotkania stojący na czele polskiej części zespołu wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki.

Poniedziałkowe posiedzenie było drugim spotkaniem zespołu ekspertów; tydzień temu zespół ten obradował w Druskiennikach na Litwie. Spotkania są efektem protestów Polaków mających obywatelstwo litewskie, którzy chcą zmiany przyjętej przez litewski parlament ustawy o oświacie.

Do kolejnego spotkania zespołu ekspertów ma dojść 14 października w Wilnie.

W poniedziałek przed południem w czasie, gdy trwało posiedzenie zespołu ekspertów, przed hotelem gdzie trwały rozmowy odbyła się pikieta zorganizowana przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie 'Memoria Fidelis’. Wzięło w niej udział kilkanaście osób. Mieli oni z sobą transparenty, na których można było przeczytać: 'Rząd litewski dyskryminuje Polaków na Wileńszczyźnie’ i 'Litewskie rządy na Wileńszczyźnie zaprzeczeniem standardów unijnych’. Napisy były po polsku i po angielsku.

PAP