Europejska Fundacja Praw Człowieka zaskarża Ministra Oświaty i Nauki RL.

Europejska Fundacja Praw Człowieka rzuca nowe światło na sprawę listu ministra Gintarasa Steponavičiusa do rodziców dzieci uczęszczających do szkół mniejszości narodowych na Litwie.

W sierpniu br. ponad 26 tysięcy osób otrzymało list od ministra oświaty i nauki RL Gintarasa Steponavičiusa, który informował o zmianach, jakie niesie za sobą znowelizowana ustawa o oświacie oraz przekonywał o korzyściach, jakie z niej płyną. Oprócz wielu kontrowersji, jakie wzbudził w środowisku polskim, mało kto się zastanowił, dlaczego dany list był wysłany personalnie i główne pytanie, kto udostępnił ministrowi dane osobowe odbiorców. Poza innym naruszeniam, jak np. wysłanie pisma w języku nieurzędowym, czy traktowanie listu w sposób mało poważny (o czym świadczą chociażby liczne błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne) – właśnie ten aspekt wzbudził największe zainteresowanie Fundacji, ponieważ wysłanie listów do przedstawicieli mniejszości narodowych, w szczególności zaadresowanych do osób niepełnoletnich, leży w sprzeczności z m.in. art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantującym każdemu prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji oraz art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zapewniającym prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.

Zgodnie z art. 8 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, zabronione jest przetwarzanie danych osobowych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne.

Fundacja zwróciła się m.in. do Prokuratury Generalnej RL oraz do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych z prośbą pociągnięcia do odpowiedzialnośći Gintarasa Steponavičiusa, którego list w sposób doraźny narusza akty prawa krajowego (art. 36 pkt. 3 Ustawy o ochronie prawnej danych osobowych oraz art. 259-1 Kodeksu Naruszeń Prawa Administracyjnego RL) i międzynarodowego.


Podczas wiecu Fundacja będzie miała swoje stoisko, do którego serdecznie zapraszamy! Przy stoisku można będzie złożyć podpisy pod 3 petycjami skierowanymi do Parlamentu Europejskiego i Komisji Unii Europejskiej przeciwko:

  1. przetwarzaniu danych osobowych, ujawniających pochodzenie etniczne.
  2. ustawie o oświacie, która dyskryminuje mniejszości na Litwie
  3. ograniczaniu praw mniejszości polskiej na Litwie (poparcie skargi Pana Tomasza Snarskiego)

Podczas wiecu będą rozdawane ulotki informujące o Twoich prawach.


Fundacja stoi w obronie praw człowieka. Twoich praw!

Europejska Fundacja Praw Człowieka
www.efhr.eu
e-mail: efhr@efhr.eu, tel.: +37069150822