Zgłaszamy kandydatów na plebiscyt „Polak Roku 2011”

Tak się już tradycyjnie utarło, że wraz z każdym pierwszym miesiącem jesieni „Kurier Wileński” ogłasza swój kolejny konkurs — plebiscyt „Polak Roku 2011”. Stał się on tak, jak i inne organizowane przez nasze pismo konkursy, doroczną tradycją. W tym roku odbędzie się po raz czternasty.

Jak wskazuje nazwa, jest to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej kronice.

Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału, to znaczy składania listownych zgłoszeń osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2011”.

Wybierzmy Polaków, którzy w mijającym roku wnieśli największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczynili się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.

Następnie kapituła konkursu „Polak Roku”, w skład której wchodzą ludzie, którzy w latach poprzednich zwyciężyli w plebiscycie naszego dziennika, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę kandydatów — składającą się z 10 osób — do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie, jak i dotychczas, poprzez kupony nadsyłane do redakcji.

***

Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji:

„Kurier Wileński”,
Birbynių 4a,
LT-02121-30 Vilnius,
Lietuva,

z dopiskiem: „Polak Roku 2011”,

do 28 października br.

Można je również nadsyłać na e-mail:
reklama@kurierwilenski.lt

Redakcja