Trzy petycje do Brukseli

Wszystkie petycje spotkały się z bardzo gorącym poparciem wiecujących Fot. archiwum

W środę Europejska Fundacja Praw Człowieka EFPCz) ma skierować do struktur unijnych: Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej trzy petycje.

Są one przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, ujawniających pochodzenie etniczne, Ustawie o Oświacie, która dyskryminuje mniejszości na Litwie oraz ograniczaniu praw mniejszości polskiej na Litwie (poparcie skargi Tomasza Snarskiego). Pełny tekst petycji na stronie www.efhr.eu.

Podczas piątkowego wiecu przed Sejmem RL przy stoisku EFPCz można było podpisać wyżej wymienione petycje, otrzymać informację o działalności Fundacji oraz jej programie „Centrum Pomocy Prawnej”.

Wszystkie petycje spotkały się z bardzo gorącym poparciem wiecujących, czego skutkiem było zebranie ponad 900 podpisów. Do Fundacji były kierowane również prośby przesłania petycji do szkół w celu dalszego zbierania podpisów pod petycjami. Jak poinformowała „Kurier” Fundacja, wszystkie petycje w najbliższym czasie zostaną przesłane do placówek oświatowych mniejszości narodowych na Litwie. Prosi ona też, by petycje z zebranymi podpisami kierować osobiście bądź drogą pocztową na adres Fundacji: Liepkalnio g. 103, LT-02121, Vilnius.

Inf. wł.