Współpraca z Gminą Białe Błota zostanie uwieńczona podpisaniem umowy partnerskiej

Celem spotkania było omówienie szczegółów zawarcia umowy o współpracy Fot. archiwum ASRW

26 września br. w siedzibie administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie mer Marii Rekść z przedstawicielami Urzędu Gminy Białe Błota: wójtem gminy Katarzyną Kirstein-Piotrowską, sekretarzem gminy Anną Rywak oraz radnym Bronisławem Balcerowskim. W spotkaniu wziął udział również starosta gminy mariampolskiej Andrzej Żabiełowicz.

Celem spotkania było omówienie szczegółów zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Gminą Białe Błota, która to umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie, po zatwierdzeniu tej decyzji przez rady obu samorządów partnerskich.

Współpraca pomiędzy partnerami trwa już od trzech lat. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rakańcach co roku wyjeżdżają na kolonie do Białych Błot. Partnerzy z zaprzyjaźnionej gminy od lat wspierają szkołę w Rakańcach przesyłając książki, stroje sportowe dla uczniów, artykuły gospodarcze. Również i tym razem goście z Polski wsparli szkoły z gminy mariampolskiej, m.in. prezentując dwa laptopy dla Szkoły Podstawowej w Rakańcach oraz Szkoły Początkowej w Mariampolu.

Delegacja z Gminy Białe Błota wzięła również udział w tegorocznych tradycyjnych dożynkach rejonu wileńskiego „Święto Plonów”, które miały miejsce 24 września w Pikieliszkach.

Latem br. Białe Błota gościły delegację z gminy mariampolskiej: uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rakańcach na czele ze starostą gminy Andrzejem Żabiełowiczem.