Więcej

  Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego wileńskiej filii UwB

  Czytaj również...

  Wydział wkracza w piąty rok swego istnienia Fot. archiwum UwB

  Tradycyjnie już, 1 października, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się inauguracja roku akademickiego Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

  — Ta inauguracja jest jubileuszowa, bo już piąta — tymi słowami uroczystość rozpoczął dziekan filii UwB W Wilnie, prof. Jarosław Wołkonowski, witając przybyłych studentów i dostojnych gości, po czym krótko wymienił, z jakim bagażem Wydział wkracza w piąty rok swego istnienia.

  Do sukcesów zaliczyć niewątpliwie należy 140 dyplomowanych absolwentów, którzy w ciągu czterech lat opuścili mury uczelni, udaną rekrutację (ogółem w roku bieżącym na Wydział wstąpiło 150 osób), uzyskanie możliwości korzystania z koszyka studenta oraz udział uczelni w ogólnokrajowej rekrutacji na studia i pozytywną akredytację obydwu wykładanych na uczelni kierunków.

  Jako podstawowe problemy, z jakimi boryka się wileńska filia UwB, prof. Wołkonowski wymienił brak własnej siedziby i związaną z tym niemożność uruchomienia kolejnych kierunków studiów (obecnie oferowane są studia tylko z informatyki i ekonomii, brakuje humanistycznych programów studiów), a także fakt, że brakuje w Wilnie kadr, w związku z czym ok. 50 wykładowców dojeżdża stale z Białegostoku.

  Dziekan wyraził także zaniepokojenie słabą znajomością języka polskiego wśród studentów. Na końcu swego przemówienia prof. Wołkonowski podziękował władzom Polski i Uniwersytetu w Białymstoku za troskę i wsparcie, władzom Litwy za rozwiązanie niektórych problemów filii, a także kadrze dydaktycznej i studentom za poświęcenie i aktywność oraz życzył studentom, cytując Marię Skłodowską-Curie, by nie bali się nauki, a ją zrozumieli.

  — Chylę czoła przed wszystkimi starającymi się, by ta filia istniała i by jakość oferowanego przez nią wykształcenia stała na wysokim poziomie — powiedział do zebranych reprezentant polskiej mniejszości w Sejmie RL Jarosław Narkiewicz, który także wyraził ubolewanie nad próbami ograniczenia nauki ojczystego języka polskiego w szkołach. Do wprowadzanej w życie reformy oświaty nawiązał także europarlamentarzysta Waldemar Tomaszewski, mówiąc, że „idzie dla nas czas honoru”. Zapewnił także, że dwóch absolwentów filii, jak i w roku poprzednim, jest gotów przyjąć na staż w Parlamencie Europejskim.

  Młodzi ludzie zostali immatrykulowani na pełnoprawnych studentów i otrzymali legitymacje studenckie Fot. archiwum UwB

  — Obecność was tu poczytuję jako wyraz wsparcia dla idei, przyświecającej istnieniu wydziału, jego celowości — mówiła prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej UwB prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, życząc studentom, by nie zostawiali wiedzy na uniwersytecie, a zabierali ją ze sobą. Prof. Godlewska-Żyłkiewicz razem z prodziekan filii wileńskiej UwB dr Aliną Grynią wręczyła dyplomy ukończenia studiów 24 studentom, którzy bronili prac licencjackich w II terminie. W imieniu wszystkich absolwentów Romuald Wincel powiedział: „Kończą się studia, a chce się jeszcze!”. Wielu z nich będzie kontynuować naukę w Polsce.

  Następnie na scenę zaproszono 15 świeżo upieczonych studentów pierwszego roku, którzy przy rekrutacji wykazali się najwyższą punktacją. Prof. Godlewska-Żyłkiewicz przeczytała list gratulacyjny od rektora UwB prof. Jerzego Nikitorowicza, po czym, po złożeniu uroczystej przysięgi, młodzi ludzie zostali immatrykulowani na pełnoprawnych studentów i otrzymali legitymacje studenckie. Po odśpiewaniu „Gaude Mater Polonia”, prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz ogłosiła otwarcie roku akademickiego 2011/2012.

  Zaraz też odbył się wykład pt. „O inżynierii oprogramowania inaczej”, wygłoszony gościnnie przez prof. Jana Madeya z Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystości zakończyła inscenizacja przygotowana przez studentów wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Współczesne, małe Katynie

  Zbrodnia katyńska ma dla narodu polskiego charakter szczególny, wręcz definiujący nasz stosunek ze światem. Przede wszystkim z racji na kłamstwo katyńskie, czyli trwający aż do odzyskania niepodległości zakaz poruszania tematu zbrodni. Przez pół wieku bliscy zamordowanych nie mogli o...

  Nie dajmy się zmęczyć

  Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę pojawia się dużo głosów osób „zatroskanych” o pokój. Nawołują oni do poszukiwania „kompromisu”, podnoszą argument, że „przecież i tak trzeba będzie podpisać pokój”, zaś dostarczanie broni Ukrainie, ich zdaniem, tylko przedłuża cierpienie ludności...

  Źle położone akcenty

  Pomysły na to, by „ujednolicić” we wszystkich szkołach język nauczania, nie są niczym nowym. Urzędnicy resortu oświaty – który chyba bardziej należałoby nazywać ministerstwem uporczywego reformowania oświaty – których dynastyczna ciągłość zdaje się sięgać roku 1940, powinni mieć tego...

  Gen. Andrzejczak dla „KW”: „Będziemy bezpieczni, jeśli wygramy z czasem. Mamy 2 lata”

  Generał uczestniczył w dniach 21—22 marca w konferencji w Wilnie nt. obronności. „Najważniejsze — to wykonać plany regionalne i wykonać je szybko. Na wojnie cudów nie ma. Jest ekonomika, twarda siła i silne przywództwo” — dodaje. I odpowiada na...