Komunikat o wyborach do Sejmu i Senatu RP

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że dziś (6.10.2011) o godz. 24.00 (system informatyczny E-WYBORY pod adresem — https://ewybory.msz.gov.pl/), upływa termin zgłoszenia do spisu wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zaplanowanych na 9 października 2011 r.

W dniu 7.10.2011 r. w godz. 8.30-16.30 każdy z wyborców będzie mógł osobiście sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców, sporządzonym przez Konsula RP w Wilnie. Spis wyborców będzie dostępny w siedzibie konsula — Wilno, ul. Smėlio 22A.