W samorządach – piąty egzamin z Konstytucji

Fot. archiwum ASRW

Prawnik Vytautas Garšva 6 października został zwycięzcą pierwszego etapu piątego egzaminu z Konstytucji Republiki Litewskiej zorganizowanego w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Organizatorem sprawdzianu jest Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Litewskim Zrzeszeniem Samorządów. Do udziału zapraszani są obywatele Litwy, również posiadający wykształcenie prawnicze bądź studiujący prawo.

W tym dniu do siedziby Samorządu Rejonu Wileńskiego stawiła się 31 osoba nie posiadająca wykształcenia prawniczego oraz jeden prawnik, zwycięzca sprawdzianu Vytautas Garšva.

Zwycięzca pierwszego etapu otrzymał przepustkę drugiego etapu egzaminu z Konstytucji, który odbędzie się 18 października, we wtorek, o godzinie 12.00. Test będzie się składał z 19 pytań testowych i jednego pytania otwartego (krótki esej).

Fot. archiwum ASRW

Prace uczestników konkursu w sposób scentralizowany będzie sprawdzała specjalna grupa ekspertów. Zwycięzcami zostaną osoby, które bez błędów albo najbardziej poprawnie odpowiedzą na pytania.

Po podsumowaniu przez komisję egzaminacyjną wyników wyłonionych zostanie 21 laureatów – w każdej kategorii po 3.

Szczegółowych informacji o egzaminie z Konstytucji można zasięgnąć na specjalnej stronie projektu pod adresem: http://konstitucijosegzaminas.lrytas.lt.