Więcej

  W samorządach – piąty egzamin z Konstytucji

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW

  Prawnik Vytautas Garšva 6 października został zwycięzcą pierwszego etapu piątego egzaminu z Konstytucji Republiki Litewskiej zorganizowanego w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

  Organizatorem sprawdzianu jest Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Litewskim Zrzeszeniem Samorządów. Do udziału zapraszani są obywatele Litwy, również posiadający wykształcenie prawnicze bądź studiujący prawo.

  W tym dniu do siedziby Samorządu Rejonu Wileńskiego stawiła się 31 osoba nie posiadająca wykształcenia prawniczego oraz jeden prawnik, zwycięzca sprawdzianu Vytautas Garšva.

  Zwycięzca pierwszego etapu otrzymał przepustkę drugiego etapu egzaminu z Konstytucji, który odbędzie się 18 października, we wtorek, o godzinie 12.00. Test będzie się składał z 19 pytań testowych i jednego pytania otwartego (krótki esej).

  Fot. archiwum ASRW

  Prace uczestników konkursu w sposób scentralizowany będzie sprawdzała specjalna grupa ekspertów. Zwycięzcami zostaną osoby, które bez błędów albo najbardziej poprawnie odpowiedzą na pytania.

  Po podsumowaniu przez komisję egzaminacyjną wyników wyłonionych zostanie 21 laureatów – w każdej kategorii po 3.

  Szczegółowych informacji o egzaminie z Konstytucji można zasięgnąć na specjalnej stronie projektu pod adresem: http://konstitucijosegzaminas.lrytas.lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...