Konferencja w pomocy zwalczaniu uzależnień i formowaniu zdrowej rodziny

W konferencji wzięli udział politycy, pedagodzy, pracownicy oświaty i placówek socjalnych Fot. archiwum ASRS

W dniach 5-6 października br. w Solecznikach odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina wobec wyzwań współczesności” organizowana we współpracy samorządu rejonu solecznickiego, Związku Polaków na Litwie oraz Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Obrady zainaugurowało przedstawienie przygotowane przez uczniów Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego i nauczycielkę języka polskiego Lilię Kutysz, wizualizujące miejsca historyczne i osobistości rejonu solecznickiego. Po krótkiej prezentacji zarysu historycznego rejonu oraz osób z nim związanych rozpoczęły się obrady z udziałem naukowców z Litwy i Polski. Celem konferencji była wymiana myśli i doświadczeń w zakresie badań nad zagrożeniami dla współczesnej rodziny.

XXI wiek to nowy rozdział w rozwoju ludzkości. Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii ma też wpływ na funkcjonowanie rodziny. Współczesna rodzina wskutek globalizacji, zwiększonego tempa życia narażona jest na wiele słabo jeszcze zdiagnozowanych problemów jak np. uzależnienie od internetu i innych mediów. Jak rozpoznawać zagrożenia i ograniczać ich negatywne wpływy na rodzinę, to niewątpliwie wyzwanie dla współczesnej pedagogiki. Podjęta podczas konferencji dyskusja odbywała się zarówno na poziomie teoretycznym, jak też praktycznym. Program konferencji przewidywał obrady plenarne oraz wystąpienia w dwóch sekcjach obszarów tematycznych, takich jak „Wychowanie na początku XXI wieku, konteksty i wyzwania”, „Rodzina współczesna a rozwój dziecka”, „Rodzina — szkoła — proces socjalizacji dzieci i młodzieży”, „Dziecko w wielkiej sieci — multimedia a zaburzenia funkcjonowania rodziny”, „Rodzina wobec uzależnień chemicznych — narkotyki, dopalacze, paranarkotyki” i inne.

Spotkanie zainaugurowało przedstawienie uczniów Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach Fot. archiwum ASRS

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, pedagodzy, kierownicy i pracownicy placówek socjalnych rejonu solecznickiego. Wśród dostojnych gości konferencji znaleźli się mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, posłowie na Sejm RL Leonard Talmont i Jarosław Narkiewicz, kierownik wydziału wychowania przedszkolnego i początkowego Ministerstwa Oświaty i Nauki RL Gražina Šeibokienė, inicjator i współorganizator konferencji Waldemar Ziarek oraz inni goście.

— Mam wielką nadzieję, że konferencja pozwoli wyjaśnić wiele problemów, z którymi borykają się rodzice, pedagodzy i współczesna młodzież. Jest to o tyle ważne, że na wiele rzeczy spojrzymy inaczej, ponieważ — bądźmy szczerzy — nikt nas nie uczy bycia rodziną. Mamy pewne wzorce i to nie zawsze najlepsze. Mimo to nikt z nas nie zaprzeczy, że rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Chociaż rodzina ma podstawowy wpływ na przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie, nie wolno w żadnym wypadku pomniejszać ani roli szkoły, ani roli państwa w procesie socjalizacji dziecka. Liczę na to, że ta konferencja będzie pozytywnym doświadczeniem dla nas wszystkich, opartym na rzeczowych i budujących dyskusjach, wymianie zdań i codziennej praktyki — powiedział podczas konferencji mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Zdaniem uczestników konferencji, przedstawione na spotkaniu tematy są bardzo aktualne, a zaprezentowane sposoby walki i profilaktyki niektórych uzależnień będą jak najbardziej pomocne w pracy i życiu codziennym.

Irena Kołosowska