Więcej

  Plan ogólny Dziewieniszek: ukierunkowany rozwój miejscowości

  Czytaj również...

  Administracja samorządu rejonu solecznickiego rozpoczęła prace nad przygotowaniem planu ogólnego miasteczka Dziewieniszki.

  Dokument jest niezbędny do opracowania koncepcji rozwoju terytorium, wytyczenia priorytetów w zakresie uporządkowania, korzystania i ochrony terytorium, udoskonali on strukturę przestrzenną, rozwój jej systemu urbanistycznego. Plan przyczyni się do ukształtowania stref zielonych, ulepszania jakości życia i otaczającego środowiska, zapewnienia racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zachowania równowagi ekologicznej oraz obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrody.

  Opracowany projekt ukształtuje koncepcję rozwoju terytorium Dziewieniszek, przewidziane zostaną kierunki rozwoju terytorium w ramach realizacji projektów ochrony środowiska, polepszania jakości życia mieszkańców oraz projektów z zakresu doskonalenia infrastruktury inżynieryjno-komunikacyjnej, zostanie zwiększona efektywność planowania oraz administrowania publicznego.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Termin realizacji projektu — sierpień 2011 r.-listopad 2012 r.

  Społeczność Dziewieniszek zaprasza się do włączenia się do procesu wspólnego opracowania planu ogólnego. Przedstawione przez mieszkańców propozycje zostaną uwzględnione w toku realizacji projektu o tyle, o ile będą one dotyczyć kompetencji planu ogólnego, przewidującego kierunki i rozwój przestrzenny miasteczka na okres 20 lat, a konkretne rozwiązania na okres lat 10. Propozycje dotyczące sporządzenia planu ogólnego można złożyć w administracji samorządu rejonu solecznickiego lub starostwie gminy dziewieniskiej.

  Więcej informacji na www.salcininkai.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  W parafii wojdackiej uroczystość założenia Dziennego Centrum Dziecięcego

  6 listopada w gminie Pogiry rejonu wileńskiego odbywała się ceremonia otwarcia nowej siedziby Dziecięcego Centrum Pobytu Dziennego Parafii Wojdackiej, w której uczestniczyła Jej Ekscelencja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite, przedstawiciele władz i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedstawiciele zainicjowanej...

  Spełnijmy marzenia dzieci!

  Bezwarunkowa chęć pomocy i dzielenia się dobrocią – to sens codziennych działań projektu „Marzenia dzieci”. Projekt spełnienia marzeń dzieci, który wystartował po raz siódmy w październiku, zaprasza do pięknego celu – spełnić jak najwięcej bożonarodzeniowych marzeń dzieci, dorastających w trudnych...

  „Perła” doskonali swój kunszt i przekazuje go innym

  Wileńszczyzna pielęgnuje swe tradycje oraz prezentuje je w kraju i poza jego granicami

  Kierownictwo Samorządu spotkało się z przedstawicielami Powiatu Kraśnickiego

  W dn. 17 sierpnia br. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła delegacja z Powiatu Kraśnickiego.