Plan ogólny Dziewieniszek: ukierunkowany rozwój miejscowości

Administracja samorządu rejonu solecznickiego rozpoczęła prace nad przygotowaniem planu ogólnego miasteczka Dziewieniszki.

Dokument jest niezbędny do opracowania koncepcji rozwoju terytorium, wytyczenia priorytetów w zakresie uporządkowania, korzystania i ochrony terytorium, udoskonali on strukturę przestrzenną, rozwój jej systemu urbanistycznego. Plan przyczyni się do ukształtowania stref zielonych, ulepszania jakości życia i otaczającego środowiska, zapewnienia racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zachowania równowagi ekologicznej oraz obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrody.

Opracowany projekt ukształtuje koncepcję rozwoju terytorium Dziewieniszek, przewidziane zostaną kierunki rozwoju terytorium w ramach realizacji projektów ochrony środowiska, polepszania jakości życia mieszkańców oraz projektów z zakresu doskonalenia infrastruktury inżynieryjno-komunikacyjnej, zostanie zwiększona efektywność planowania oraz administrowania publicznego.

Termin realizacji projektu — sierpień 2011 r.-listopad 2012 r.

Społeczność Dziewieniszek zaprasza się do włączenia się do procesu wspólnego opracowania planu ogólnego. Przedstawione przez mieszkańców propozycje zostaną uwzględnione w toku realizacji projektu o tyle, o ile będą one dotyczyć kompetencji planu ogólnego, przewidującego kierunki i rozwój przestrzenny miasteczka na okres 20 lat, a konkretne rozwiązania na okres lat 10. Propozycje dotyczące sporządzenia planu ogólnego można złożyć w administracji samorządu rejonu solecznickiego lub starostwie gminy dziewieniskiej.

Więcej informacji na www.salcininkai.lt