Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego wygrał w sądzie w sprawie odszkodowania i zasądzenia kosztów procesu

  Czytaj również...

  Litewski Naczelny Sąd Administracyjny w dn. 10 października br. wydał orzeczenie w sprawie administracyjnej nr A-525-3230/2011, w którym uznał, iż powództwo spółki „Nekilnojamojo turto sprendimai“ (dalej – Powód) w sprawie odszkodowania w wysokości 1 454 558,92 Lt oraz zasądzenia kosztów procesu od administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (dalej – Administracja) jest nieuzasadniony. Tym samym wniosek Powoda został odrzucony pozostawiając w mocy orzeczenie Litewskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego.

  Spółka „Nekilnojamojo turto sprendimai“ chciała zasądzić wyrównanie szkody materialnej z tytułu wydatków poniesionych w wyniku odsetek umowy kredytowej oraz opłat bankowych.

  Administracja w trakcie całego procesu stała na stanowisku, iż umowę kredytową Powód zawarł na swoje ryzyko w celu rozwoju swej działalności (rozwój nieruchomości) – Administracja nie zobowiązała Powoda do zawarcia takiej umowy, nie jest stroną tej umowy i z tytułu tej umowy wobec Administracji nie mogą powstać żadne zobowiązania. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z takim stanowiskiem Administracji oraz uznał, że Powód nie przedłożył sądowi żadnych dowodów potwierdzających, że umowę kredytową Powód podpisał pod wpływem nieprawomocnych działań Administracji, toteż ustalenie związku przyczynowego pomiędzy możliwymi nieprawomocnymi działaniami Administracji oraz poniesionej szkody wskazanej przez spółkę w ogóle jest pozbawione sensu.

  Odwołanie się od orzeczenia Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje. Samorząd Rejonu Wileńskiego pragnie wyrazić swą satysfakcję z powodu słusznego orzeczenia sądu, ponieważ inne zakończenie sprawy pociągnęłoby za sobą wielką szkodę oraz nakłady finansowe nie tylko ze strony samorządu, lecz również wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...