Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego wygrał w sądzie w sprawie odszkodowania i zasądzenia kosztów procesu

  Czytaj również...

  Litewski Naczelny Sąd Administracyjny w dn. 10 października br. wydał orzeczenie w sprawie administracyjnej nr A-525-3230/2011, w którym uznał, iż powództwo spółki „Nekilnojamojo turto sprendimai“ (dalej – Powód) w sprawie odszkodowania w wysokości 1 454 558,92 Lt oraz zasądzenia kosztów procesu od administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (dalej – Administracja) jest nieuzasadniony. Tym samym wniosek Powoda został odrzucony pozostawiając w mocy orzeczenie Litewskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego.

  Spółka „Nekilnojamojo turto sprendimai“ chciała zasądzić wyrównanie szkody materialnej z tytułu wydatków poniesionych w wyniku odsetek umowy kredytowej oraz opłat bankowych.

  Administracja w trakcie całego procesu stała na stanowisku, iż umowę kredytową Powód zawarł na swoje ryzyko w celu rozwoju swej działalności (rozwój nieruchomości) – Administracja nie zobowiązała Powoda do zawarcia takiej umowy, nie jest stroną tej umowy i z tytułu tej umowy wobec Administracji nie mogą powstać żadne zobowiązania. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z takim stanowiskiem Administracji oraz uznał, że Powód nie przedłożył sądowi żadnych dowodów potwierdzających, że umowę kredytową Powód podpisał pod wpływem nieprawomocnych działań Administracji, toteż ustalenie związku przyczynowego pomiędzy możliwymi nieprawomocnymi działaniami Administracji oraz poniesionej szkody wskazanej przez spółkę w ogóle jest pozbawione sensu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Odwołanie się od orzeczenia Litewskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przysługuje. Samorząd Rejonu Wileńskiego pragnie wyrazić swą satysfakcję z powodu słusznego orzeczenia sądu, ponieważ inne zakończenie sprawy pociągnęłoby za sobą wielką szkodę oraz nakłady finansowe nie tylko ze strony samorządu, lecz również wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...

  Osoby niepełnosprawne w Niemenczynie mają do dyspozycji nowy autokar

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie dysponuje obecnie dostosowanym mikrobusem, a na dalsze podróże placówka wynajmowała większe autokary turystyczne. – Nasza wspólnota jest bardzo aktywna, często podróżujemy. Byliśmy w sąsiednich rejonach, udajemy się nad Bałtyk, byliśmy w Polsce, Włoszech,...

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na...