W rejonie wileńskim rozpoczyna się sezon grzewczy

Na mocy rozkazu wicedyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rity Tamašunienė z dn. 13 października br. oraz w przypadku, jeżeli temperatura powietrza w ciągu trzech dób będzie nie przekroczy +10°C, w dn. 17-10-2011 (w poniedziałek) w rejonie wileńskim rozpocznie się sezon grzewczy.   

Za ogrzewanie mieszkańcy będą płacili według cen, które obowiązywały w roku ubiegłym.

Koszty własne generowania energii cieplnej w rejonie wileńskim są wyższe niż płacona przez mieszkańców cena, dlatego różnicę cen – jako jeden z nielicznych samorządów na Litwie – pokrywa Samorząd Rejonu Wileńskiego.

W roku ubiegłym sezon grzewczy w rejonie wileńskim rozpoczął się w podobnym czasie.