Więcej

  W rejonie wileńskim rozpoczyna się sezon grzewczy

  Czytaj również...

  Na mocy rozkazu wicedyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rity Tamašunienė z dn. 13 października br. oraz w przypadku, jeżeli temperatura powietrza w ciągu trzech dób będzie nie przekroczy +10°C, w dn. 17-10-2011 (w poniedziałek) w rejonie wileńskim rozpocznie się sezon grzewczy.   

  Za ogrzewanie mieszkańcy będą płacili według cen, które obowiązywały w roku ubiegłym.

  Koszty własne generowania energii cieplnej w rejonie wileńskim są wyższe niż płacona przez mieszkańców cena, dlatego różnicę cen – jako jeden z nielicznych samorządów na Litwie – pokrywa Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  W roku ubiegłym sezon grzewczy w rejonie wileńskim rozpoczął się w podobnym czasie.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...