Więcej

  Europejska Fundacja Praw Człowieka w obronie „Kuriera Wileńskiego”

  Czytaj również...

  W piątek, 14 października, pełnomocnik „Kuriera Wileńskiego” mecenas Tadeusz Gudziński złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Litwie za ukaranie redakcji w związku z opublikowaniem referatu profesora Krzysztofa Buchowskiego „Jak Polak widział Litwina w okresie międzywojennym” w listopadzie 2006 roku, wygłoszonego na polsko-litewskiej konferencji naukowej.

  Po wieloletnich postępowaniach przed sądami krajowymi, Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł 14 kwietnia 2011 roku, że Litewska Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców miała prawo uznać „Kurier Wileński” za winnego rozniecania waśni narodowych z powodu wydrukowania referatu polskiego naukowca i że nałożona na redakcję kara była uzasadniona.

  Europejska Fundacja Praw Człowieka uważa ten wyrok za niezgodny z prawem międzynarodowym, ratyfikowanym przez Litwę. W świetle dotychczasowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka istnieją mocne przesłanki do uznania, że decyzja Komisji, podtrzymana następnie przez litewskie sądy, jest sprzeczna z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do wolności wypowiedzi.

  Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować Panu dr Ireneuszowi C. Kamińskiemu za udzielone wsparcie merytoryczne w przygotowaniu skargi.

  „Kurier Wileński” objęty został programem Centrum Pomocy Prawnej Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

  Inf. wł.

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o przyjaźni

  Kontynuujemy podróż po świecie Pucułki! Dzieci Wileńszczyzny (i nie tylko) teraz mogą pobrać interesującego je Pocopotka! Jedyny w swoim rodzaju przewodnik po tajemnicach świata odkrywa przed nami coraz to nowe tematy. Mamy za sobą dwie pocopotkowe akcje — co...

  Za niezwróconą ziemię w miastach można będzie otrzymać działkę leśną

  Nowela, która zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia daje możliwość pretendentom, ubiegającym się o zwrot ziemi na terenach miejskich lub na terenach włączonych do obszarów miejskich po 1 czerwca 1995 roku, zmienić zdanie co do formy rekompensaty za niezwróconą ziemię....

  Uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego

  W uroczystości weźmie udział Ambasador RP Urszula Doroszewska oraz Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Sławomir Pawlikowski. Święto jest obchodzone dla uczczenia Bitwy Warszawskiej, w której polscy żołnierze i społeczeństwo pokonali siły bolszewickie. Była to jedna z największych i...

  Pielgrzymka rudniczan do Szydłowa

  Autokar, którym podróżowaliśmy, tego dnia służył nam również świątynią, rozbrzmiewały w nim pieśni i modlitwy. Po przyjeździe do Szydłowa w miejscu objawień Matki Bożej, gdzie obecnie jest kaplica, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą odprawił nasz ksiądz. W tym niezwykłym miejscu modliliśmy...