Europejska Fundacja Praw Człowieka w obronie „Kuriera Wileńskiego”

233

W piątek, 14 października, pełnomocnik „Kuriera Wileńskiego” mecenas Tadeusz Gudziński złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Litwie za ukaranie redakcji w związku z opublikowaniem referatu profesora Krzysztofa Buchowskiego „Jak Polak widział Litwina w okresie międzywojennym” w listopadzie 2006 roku, wygłoszonego na polsko-litewskiej konferencji naukowej.

Po wieloletnich postępowaniach przed sądami krajowymi, Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł 14 kwietnia 2011 roku, że Litewska Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców miała prawo uznać „Kurier Wileński” za winnego rozniecania waśni narodowych z powodu wydrukowania referatu polskiego naukowca i że nałożona na redakcję kara była uzasadniona.

Europejska Fundacja Praw Człowieka uważa ten wyrok za niezgodny z prawem międzynarodowym, ratyfikowanym przez Litwę. W świetle dotychczasowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka istnieją mocne przesłanki do uznania, że decyzja Komisji, podtrzymana następnie przez litewskie sądy, jest sprzeczna z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do wolności wypowiedzi.

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować Panu dr Ireneuszowi C. Kamińskiemu za udzielone wsparcie merytoryczne w przygotowaniu skargi.

„Kurier Wileński” objęty został programem Centrum Pomocy Prawnej Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Inf. wł.