Więcej

  Europejska Fundacja Praw Człowieka w obronie „Kuriera Wileńskiego”

  Czytaj również...

  W piątek, 14 października, pełnomocnik „Kuriera Wileńskiego” mecenas Tadeusz Gudziński złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Litwie za ukaranie redakcji w związku z opublikowaniem referatu profesora Krzysztofa Buchowskiego „Jak Polak widział Litwina w okresie międzywojennym” w listopadzie 2006 roku, wygłoszonego na polsko-litewskiej konferencji naukowej.

  Po wieloletnich postępowaniach przed sądami krajowymi, Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł 14 kwietnia 2011 roku, że Litewska Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców miała prawo uznać „Kurier Wileński” za winnego rozniecania waśni narodowych z powodu wydrukowania referatu polskiego naukowca i że nałożona na redakcję kara była uzasadniona.

  Europejska Fundacja Praw Człowieka uważa ten wyrok za niezgodny z prawem międzynarodowym, ratyfikowanym przez Litwę. W świetle dotychczasowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka istnieją mocne przesłanki do uznania, że decyzja Komisji, podtrzymana następnie przez litewskie sądy, jest sprzeczna z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do wolności wypowiedzi.

  Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować Panu dr Ireneuszowi C. Kamińskiemu za udzielone wsparcie merytoryczne w przygotowaniu skargi.

  „Kurier Wileński” objęty został programem Centrum Pomocy Prawnej Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

  Inf. wł.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...