Powstaje podręcznik do kształcenia obywatelskiego

Dzięki zaangażowaniu i cennym uwagom wszystkich uczestników spotkania wizja podręcznika nabrała pełnego kształtu Fot. archiwum

22 października 2011, podczas bezpłatnych szkoleń pt. „Prawa człowieka w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie”, które odbędzie się w godz. 9.30-18.30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie nauczyciele m. in. zostaną poinformowani o stadium zaawansowania nowego, uzupełniającego polskojęzycznego podręcznika do nauczania wiedzy o społeczeństwie dla polskich szkół na Litwie.

Należy przypomnieć, że 29 czerwca br. miało miejsce spotkanie inaugurujące projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, realizowanego wspólnie przez Europejską Fundację Praw Człowieka i Fundację Nowoczesna Polska.

Celem projektu jest przygotowanie podręcznika do nauki przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” jako odpowiedź na potrzebę pozycji o tej tematyce w szkołach polskich na Litwie. Biorąc pod uwagę przyjętą przez litewski Sejm nowelizację Ustawy o Oświacie, która zakłada, że uczniowie polskich szkół będą zmuszeni uczyć się tego przedmiotu wyłącznie w języku litewskim, potrzeba powstania takiego podręcznika stała się jeszcze większa.

Podczas spotkania na początku projektu autorzy podręczników mogli rozpoznać potrzeby i wymogi współczesnej szkoły polskiej na Litwie oraz poznać zdanie przedstawicieli oświaty, ekspertów i doświadczonych pedagogów. Stało się to możliwe dzięki obecności gości z Polski: pani Magdaleny Biernat i pani Magdaleny Szwarc z Fundacji Nowoczesna Polska wraz z ekspertami oraz przedstawicieli z Litwy: prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” pana Józefa Kwiatkowskiego, który na spotkanie przybył wraz ze zastępcą panią Krystyną Dzierżyńską, dziekana Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie pana prof. Jarosława Wołkonowskiego, głównej specjalistki wydziału ds. oświaty i sportu samorządu rejonu solecznickiego Haliny Smykowskiej, wicedyrektora Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach Leokadii Palewicz oraz nauczycieli ze szkół z Wilna, Trok, Zujun, Kowalczuk i Niemenczyna. Wśród obecnych nie zabrakło też przedstawicieli społeczności studenckiej.

Na spotkaniu zostało poruszonych wiele zagadnień dotyczących treści i formy podręcznika. Spośród 30 proponowanych modułów uczestnicy spotkania musieli wybrać 15. Na szczególną uwagę zasłużyły moduły dotyczące: praw człowieka, narodu i mniejszości narodowych, współczesnego społeczeństwa litewskiego, wyborów, patriotyzmu i problemu władzy na Litwie. Dzięki zaangażowaniu i cennym uwagom wszystkich uczestników spotkania wizja podręcznika nabrała pełnego kształtu, a proces jego tworzenia ruszył z pełną parą.

Następnym krokiem było spotkanie międzynarodowej grupy koordynatorów, redaktorów oraz autorów podręcznika z Polski i Litwy, które się odbyło 30 czerwca w Wilnie. Podczas tego spotkania ustalony został dokładny zakres tematyczny powstających materiałów edukacyjnych. Pod fachowym kierownictwem ekspertów z Fundacji Nowoczesna Polska, a także dzięki kompetencjom autorów podręcznika udało się skonkretyzować zakres przedmiotowy omówionych dzień wcześniej modułów. To one będą składały się na treść podręcznika wiedzy o społeczeństwie.

Znalazły się wśród nich takie tematy jak: władza, aktywność społeczna, samorząd, prawa człowieka, naród, media i inne ważne tematy, które pozwolą uczniom kształtować podstawowe kompetencje obywatelskie, zrozumieć mechanizmy rządów prawa i systemu sądowniczego, a także poznać prawa i obowiązki mniejszości narodowych, wynikające z przynależności państwa litewskiego do struktur europejskich.

Obie Fundacje pragną raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za zainteresowanie projektem i za aktywny udział w obu spotkaniach.

Zadanie jest realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.

Organizatorzy dziękują dyrekcji hotelu „Runmis” za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Europejska Fundacja Praw Człowieka