Konferencja w Wilnie zgromadziła przedsiębiorców z Litwy i Polski

Podczas konferencji Jerzy Mozyro, przewodniczący STIP na Litwie, Jerzy Kotowski, zastępca przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Ryszard Kowalski, I Radca Ambasady RP w Wilnie, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji oraz Kazimierz Łoniewski, dyrektor Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ostrołęce Fot. Marian Paluszkiewicz

W wileńskim Domu Kultury Polskiej w czwartek odbyła się II Międzynarodowa Konferencja pt. „Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w kontekście współpracy środowisk inżynieryjno-technicznych Polski i Litwy”, rezultatem której było powołanie do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Doradczego dla Przedsiębiorców.

Licznie zgromadzonych pozdrowił i konferencję otworzył mgr inż. Jerzy Mozyro, przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników na Litwie.

Po czym referat  wprowadzający pt. „Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w kontekście współpracy SNT” przeczytał mgr inż. Kazimierz Łoniewski, dyrektor Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ostrołęce.

Zgromadzonych powitał też Waldemar Tomaszewski, europoseł, przewodniczący AWPL.

Jak powiedział w rozmowie z „Kurierem” Kazimierz Łoniewski, celem konferencji jest rozwijanie kontaktów polsko-litewskich w zakresie biznesu, kultury i rekreacji.

— Konferencja jest zorganizowana dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji z otoczenia biznesu z Litwy i Polski. Oprócz tego, jej rezultatem jest powołanie do funkcjonowania bezpłatnego Punktu Informacyjno-Doradczego w celu świadczenia kompleksowych usług dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na podstawie potencjału intelektualnych środowisk inżynieryjno-technicznych Polski i Litwy — wyjaśnił mgr inż. Łoniewski.

Podczas konferencji między innymi dyskutowano na temat barier i korzyści usług transgranicznych, kształcenia przyszłych specjalistów z zakresu budownictwa i informatyki. O perspektywach polsko-litewskiej współpracy gospodarczej mówił Ryszard Kowalski, I Radca Ambasady RP w Wilnie, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji.

W konferencji udział wzięli też przedstawiciele instytucji litewskich. O dyrektywach nowego podejścia UE z komentarzem z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn referat wygłosił Vincas Čenkus, zastępca kierownika działu techniki i normatywów Litewskiej Inpekcji Pracy. Prof. dr hab. Leon Ustinowicz z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, zgromadzonych zapoznał z perspektywami innowacji i inwestycji w budowie.

Organizatorami II Międzynarodowej Konferencji „Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w kontekście współpracy środowisk inżynieryjno-technicznych Polski i Litwy” byli: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie oraz gospodarze konferencji, czyli  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie.