Komunikat redakcji „Kuriera Wileńskiego”

Szanowni Czytelnicy, jak już informowaliśmy wcześniej, Senat RP oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” dokonały znaczących cięć dotacji przydzielanej „Kurierowi Wileńskiemu”.

Ta decyzja spowodowała, że w końcu tego roku zabraknie środków na wydawanie naszego dziennika i będziemy musieli zamknąć gazetę.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” wyczerpała wszystkie możliwe wewnętrzne rezerwy w oszczędzaniu środków: dokonano m. in. redukcji etatów, zmniejszenia płac zarobkowych, zrezygnowano z koloru w wydaniu magazynowym.

Nie jesteśmy więc w stanie jeszcze bardziej zmniejszyć wydatki, aby utrzymać gazetę w obecnym kształcie wydawniczym.

Wydawcy „Kuriera Wileńskiego” dzisiaj także nie są w stanie ponieść dodatkowe koszta na wydawanie dziennika.

W tej sytuacji, dla przetrwania polskiego dziennika na Litwie, jedynym wyjściem jest podjęcie drastycznego kroku — zmniejszenia wydawanych w ciągu tygodnia numerów gazety z pięciu do trzech.

Od przyszłego tygodnia gazeta będzie ukazywała się we wtorki, środy i piątki.

Ta bolesna decyzja pozwoli na kolejne cięcia wewnątrz redakcji.

Aby w jakiś sposób zrekompensować czytelnikom rezygnację z dwóch numerów tygodniowo, zostanie zwiększona objętość wtorkowego i środowego wydania do 24 stron oraz do 32 stron (plus dodatek telewizyjny) w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”.

Jesteśmy zmuszeni też podnieść cenę za gazetę wtorkową i środową do 1,50 Lt i 2,50 Lt za wydanie magazynowe. Cena prenumeraty zostaje bez zmian.

Dobrze rozumiemy, że ta decyzja wywoła niezadowolenie naszych czytelników. Ten krok jest jednak jedynym wyjściem w zaistniałej sytuacji, za co Szanownych Państwa przepraszamy.