W Bujwidzach wzniesiono nowoczesny ośrodek wspólnotowy

W odnowionym budynku mieszkańcy będą mieli możliwość doskonalenia się, zmiany kwalifikacji, udziału w przedsięwzięciach Fot. archiwum ASRW

Już w listopadzie br. swe podwoje otworzy nowoczesny, nowo wybudowany ośrodek wspólnotowy w Bujwidzach. Powstał on w wyniku rekonstrukcji gmachu byłego internatu szkolnego.

W piętrowym ośrodku urządzono 2 pokoje gościnne, 2 pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji organizacji pozarządowych, nowoczesna biblioteka z czytelnią, w której urządzono miejsca do pracy z komputerem i dostępem do Internetu, duża sala, w której będą się odbywały różnorodne święta i imprezy wspólnotowe.

Ośrodek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ośrodku działa winda – by niepełnosprawni mogli trafić do wszystkich pomieszczeń. Przy odnowionym ośrodku wspólnotowym uporządkowano dojazd, urządzono chodniki, odnowiono przylegający do ośrodka parking.

W odnowionym budynku mieszkańcy będą mieli możliwość doskonalenia się, zmiany kwalifikacji, udziału w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej, będą realizowali różnego rodzaju inicjatywy społeczne.

Fot. archiwum ASRW

Projekt „Przebudowa gmachu byłego internatu szkolnego w Bujwidzach na ośrodek kultury oraz polepszenie środowiska mieszkalnego” opiewał na ponad 1 mln 300 tys. Lt, z czego środki funduszy strukturalnych UE stanowią około 870 tys. Lt, prawie 77 tys. Lt pochodzi z budżetu państwowego. Zgodnie z umową o finansowaniu i administrowaniu projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego zobowiązał się do przeznaczenia na realizację projektu co najmniej 77 tys. Lt, jednak w celu stworzenia odpowiednich warunków do dywersyfikacji działalności mieszkańców, zaspokojenia ich zapotrzebowań i oczekiwań, samorząd na realizację projektu dodatkowo przeznaczył aż 300 tys. Lt.

Budowę ośrodka wspólnotowego w Buwidzach rozpoczęto w lutym br., prace ukończono w sierpniu br.

Fot. archiwum ASRW

Podczas uroczystości rozpoczęcia budowy nowego ośrodka mer Maria Rekść wyraziła satysfakcję, że znaczący wkład w mający niebawem powstać ośrodek wspólnotowy w Bujwidzach mają również miejscowi mieszkańcy: „Niezmiernie cieszy fakt, iż w Bujwidzach zostanie wkrótce wybudowany ośrodek kultury, który zaoferuje mieszkańcom wiele możliwości. Przede wszystkim cieszę się z tego, że w ośrodku spędzać wolny czas i rozwijać swe talenty będzie mogła młodzież. Ważne jest również to, że ośrodek powstanie zawdzięczając aktywnej postawie mieszkańców, przede wszystkim starosty”.

Projekt pozwoli na dodatkowe kształcenie mieszkających we wsi dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ukierunkuje ich zajęcia w czasie wolnym, przyczyni się do organizowania różnorodnego rodzaju działalności w celu dywersyfikacji działalności gospodarczej nie tylko mieszkańców wsi Bujwidze, lecz również całej gminy. Stworzona w ramach projektu infrastruktura publiczna umożliwi urozmaicenie działalności gospodarczej miejscowych mieszkańców, co zwiększy dostępność oraz jakość usług społeczno-kulturalnych w miejscowości wiejskiej.

Fot. archiwum ASRW

Projekt został sfinansowany na podstawie realizacji poddziałania „Stworzenie przesłanek do dynamicznej dywersyfikacji działalności gospodarczej w miejscowościach wiejskich” 1 priorytetu „Rozwój lokalny i urbanistyczny, ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz ich przystosowanie do rozwoju turystyki” Programu działań promowania spójności na l. 2007-2013.

Dokładną datę otwarcia ośrodka podamy na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego w najbliższym czasie.