Złote gody Jadwigi i Bolesława Aleksiuków

Jadwiga i Bolesław Aleksiukowie mogą służyć przykładem, jak wspólnie przeżyć pół wieku Fot. archiwum ASRS

Dobrą tradycją samorządu rejonu solecznickiego stało się uhonorowanie złotych jubilatów — par małżeńskich, które przeżyły ze sobą 50 lat. Z tej okazji okolicznościowe gratulacje jubilatom składają przedstawiciele władz rejonu.

50. rocznicę pożycia małżeńskiego obchodzili Jadwiga i Bolesław Aleksiukowie ze wsi Michnowo w gminie turgielskiej. W tej ważnej chwili nie mogło zabraknąć gorących życzeń i kwiatów, które na ręce jubilatów złożyli dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Bolesław Daszkiewicz, kierownik wydziału zdrowia i opieki społecznej Regina Sokołowicz, starosta gminy turgielskiej Wojciech Jurgielewicz, specjalistka starostwa Walentyna Markiewicz.

Pani Jadwiga przyjechała do Taboryszek ze wsi Wołotkiszki koło Poszek. Jej przyszły mąż Bolesław pracował w miejscowym sowchozie. Po kilku latach znajomości młodzi postanowili się pobrać, a po roku małżeństwa wybudowali dom w Michnowie, w którym mieszkają do dziś. W tym domu na świat przyszła czwórka ich dzieci — trzy córki i syn. Dzisiaj żadne z nich nie mieszka w rodzinnym domu — swoje rodziny założyły w Wilnie, jednak często odwiedzają rodziców. I to już w szerszym gronie, jubilaci bowiem mogą się pochwalić siedmiorgiem wnuków i trojgiem prawnuków. Pani Jadwiga czeka na takich gości z suto zastawionym stołem, na którym nigdy nie braknie miodu, gdyż pan Bolesław jest zagorzałym pszczelarzem.

Wręczając jubilatom list gratulacyjny dyrektor administracji samorządu rejonu B. Daszkiewicz życzył, aby byli wzorem i przykładem, jak wspólnie przeżyć pół wieku oraz kolejnych wspólnie spędzonych lat w szczęściu i zdrowiu.

Irena Kołosowska