Obchody 93. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Polski

W piątek na Wileńszczyźnie odbędzie się wiele uroczystości, poświęconych 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ambasada RP w Wilnie zaprasza polską społeczność na Litwie do wzięcia udziału w uroczystości o godz. 12 na cmentarzu Rossa. Przedstawiciele polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych wraz z delegacjami polskich organizacji społecznych złożą wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.

Do wspólnego świętowania zaprasza również Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej oraz Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Uroczystość rozpocznie się XVII Sztafetą Niepodległości, podczas której młodzież jeszcze przed świtem rozpocznie bieg z Zułowa na Rossę. O 13.30 w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej odbędzie się Msza św. za Ojczyznę.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości będą miały miejsce również w weekend.

W sobotę o godz. 10 odbędzie się Msza św. w kościele w Wędziagole, a o godz. 11 na gości czeka koncert w tamtejszym Domu Kultury.

Z kolei w niedzielę o godz. 10 odbędzie się Msza św. i patriotyczne wypominki pod klasztorem św. Faustyny na Antokolu (przy ul. Grybo 29).

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone dla upamiętnienia dnia 11 listopada 1918 roku, gdy Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Dopiero I wojna światowa dała szansę na walkę o niepodległość.

Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, czyli 12 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.

B. Ł.