Wizyta delegacji rejonów solecznickiego i wileńskiego na Białorusi

W Oszmianie przyjęto protokół o zawarciu umowy pomiędzy oszmiańskim komitetem wykonawczym a samorządem rejonu solecznickiego Fot. archiwum ASRS

W ciągu ostatnich kilku lat kultywowana przez samorząd rejonu solecznickiego tradycja obchodów Dnia Starosty tym razem przekroczyła granicę państwową.

Wspólnie z delegacją samorządu rejonu wileńskiego starostowie gmin rejonu solecznickiego na czele z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem, wicemerem Andrzejem Andruszkiewiczem i dyrektorem administracji samorządu Bolesławem Daszkiewiczem w dn. 25-26 listopada gościli na Białorusi. Program pobytu delegacji z Litwy polegał na zapoznaniu się z funkcjonowaniem lokalnych białoruskich jednostek samorządowych, wymianie doświadczeń oraz nawiązaniu współpracy. W przygranicznej Oszmianie nasza delegacja zapoznała się działalnością znajdujących się na terytorium rejonu Centrum Rehabilitacyjnego–Rozwojowego oraz kompleksu przeróbki mleka „Krakowka”, a także funkcjonowaniem agromiejscowości Żuprany i Holszany. W toku pobytu w Oszmianie został podpisany protokół o zawarciu umowy pomiędzy oszmiańskim komitetem wykonawczym a samorządem rejonu solecznickiego. Dokument przewidujący współpracę w dziedzinie ekonomiki, samorządności, oświaty, turystyki i sportu podpisali przewodniczący oszmiańskiego komitetu wykonawczego Jurij Adamczik i mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Następnego dnia program wizyty przewidywał spotkania z władzami Mińska oraz rejonu mołodeczinskiego, podczas których strony przedstawiły sytuację gospodarczą i społeczną swoich regionów, omówiły możliwości rozwoju współpracy.

Irena Kołosowska