Rewitalizacja zespołu Pałacu Sapiehów

W wileńskim klasztorze Kongregacji św. Jana w poniedziałek został zaprezentowany projekt renowacji Pałacu Sapiehów i jedynego w Wilnie parku w stylu barokowym. Zespół pałacu i parku ma być odnowiony do roku 2014.

Departament Dziedzictwa Kulturowego (DDK) otrzymał w tej sprawie ponad 8 mln litów z funduszy Unii Europejskiej. Podczas pierwszego etapu prac rekonstrukcyjnych ma być odnowiony sam Pałac Sapiehów, który już od lat jest zakonserwowany. Po ukończeniu prac budynek zostanie przeznaczony na potrzeby turystyki kulturowej.

Dyrektor DDK Diana Varnaitė stwierdziła, że podczas rewitalizacji zostanie zachowana autentyczność zespołu Pałacu Sapiehów.

„Zachowane będą najcenniejsze właściwości pałacu, takie jak jego objętość, struktura okresu barokowego, sklepienia, konstrukcja ścian, piwnice, klatki schodowe i unikalne barokowe udekorowanie fasady pałacu” — mówiła Varnaitė.

Zaznaczyła też, że obecnie właśnie odbywa się przetarg publiczny.

„Po podpisaniu umowy już w przyszłym roku będzie można rozpocząć prace rekonstrukcyjne. Planujemy, że kończą się już w lutym 2014 roku. Wtedy rozpocznie się kolejny etap prac, podczas którego pałac będzie dostosowany do potrzeb społeczeństwa” — stwierdziła dyrektor DDK.

Do zespołu Pałacu Sapiehów należy też około 20 budynków, w których obecnie mieści się Szpital im. Sapiehy. Mer stolicy Artūras Zuokas podkreślił, że te budynki mogłyby uzyskać zupełnie nowe przeznaczenie. W ciągu roku pacjentom mają być znalezione miejsca w innych wileńskich szpitalach.

„Do dyspozycji Szpitala im. Sapiehy jest powierzchnia o wielkości prawie 10 tys. mkw. Budynek administracyjny już teraz jest niepotrzebny, gdyż szpital został połączony ze Szpitalem Uniwersyteckim na Antokolu — mówił Zuokas. — Możliwie, że w jednym z budynków zostanie założone antokolskie centrum społeczne, miejsce zebrań dla seniorów lub teatr. W którymś z budynków też mogłaby mieścić się biblioteka i czytelnia, a może nawet przedszkole.”

Ostateczna decyzja na temat tego, do czego zostaną przeznaczone pomieszczenia zespołu Pałacu Sapiehów, zostanie podjęta po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych.

***

Pałac Sapiehów, znajdujący się przy ulicy Sapiegos w Wilnie, został zbudowany w latach 1691-1697 według projektu Pietro Pertiego dla wielkiego hetmana WKL Kazimierza Jana Sapiehy. Pałac ten, zbudowany w stylu późnego baroku, ozdobiony był freskami Delbena, z których najpiękniejszy przedstawiał ucztę bogów.
Ściany niektórych sal pałacu były wykładane holenderskimi kafelkami, na których błękitem były namalowane herby, zamki i kościoły. Pałac był otoczony niezwykłym barokowym parkiem z prostymi szerokimi alejami. Do tego parku przylegał kościół Pana Jezusa (Trynitarzy).

Na początku XVIII wieku Pałac Sapiehów podupadł, a podczas powstania Jakuba Jasińskiego w 1794 roku bardzo ucierpiał. W 1809 roku pałac z parkiem został kupiony przez rząd rosyjski i przebudowany na szpital wojskowy. W latach 1844-1848 w parku pałacowym wzniesiono zespół budynków szpitalnych. W okresie międzywojennym mieścił się w nich szpital Wojska Polskiego, a w przerobionym w latach 1927-1928 rozlokowano klinikę okulistyczną uniwersytetu oraz klinikę chirurgiczną.

Opr. B. Ł.