Przedszkole w Mejszagole – już odnowione

Wyświęcenia odnowionej placówki dokonał ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz Fot. archiwum ASRW

Żłobek-przedszkole w Mejszagole było odnawiane w ramach dwóch projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Wartość pierwszego projektu, który miał na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku, opiewała na ponad 527 tys. Lt., w tym 85% środków pozyskano z Europejskiego Funduszu Spójności, zaś 15% to środki pochodzące z budżetu Republiki Litewskiej.

W ramach projektu ocieplono ściany i dach, wymieniono drzwi, przebudowano system grzewczy oraz klimatyzację, co pozwoli na oszczędzanie energii cieplnej, efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie zużycia paliwa, zapewni odpowiedni mikroklimat wewnętrzny oraz równomierną temperaturę.

Wartość drugiego projektu, w ramach którego dokonano remontu żłobka-przedszkola w Mejszagole, wyniosła ponad 421 tys. Lt: w tym wsparcie unijne wyniosło 330 tys. Lt, wkład finansowy Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniósł 94 tys. Lt, zważając jednak na zakres i koszty prac odnowienia przedszkola Samorząd dodatkowo przeznaczył na realizację projektu 50 tys. Lt., co oznacza, że ogólny wkład Samorządu stanowi 144 tys. Lt.

Mer Maria Rekść przecina symboliczną wstęgę Fot. archiwum ASRW

Ze środków projektowych odnowiono pomieszczenia przedszkola, wyposażono placówkę, dokonano zakupu nowych mebli oraz zaopatrzono w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Przedszkole wyposażono w pomieszczenia do prowadzenia działalności metodycznej o powierzchni 30 m². Pracownia metodyczna została wyposażona w nowe meble. W pokojach urządzono 3 miejsca do pracy z komputerem, zainstalowano sprzęt niezbędny do drukowania oraz powielania, nabyto tablice interaktywne oraz inny sprzęt polepszający warunki nauczania.

Obecnie do mejszagolskiego żłobka-przedszkola uczęszcza 70 dzieci. Placówka ma dwa żłobki (polski i litewski) oraz dwie grupy przedszkolne: polską i litewską. W żłobkach jest po 15 dzieci, w przedszkolu – po 20.

Udział w uroczystej ceremonii otwarcia odnowionego żłobka-przedszkola w Mejszagole, która miała miejsce dnia 20 grudnia br., wzięli: Iwona Frączek, I Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, radny Aleksander Stankiewicz, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska wraz z zastępcami Ritą Tamašunienė oraz Wladysławem Kondratowiczem, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz wraz głównym specjalistą wydziału, kuratorem przedszkoli rejonu wileńskiego Longiną Bogdanowicz, zastępca kierownika Wydziału Budownictwa Michał Kunicki, starosta mejszagolski Stefan Orszewski, pracownicy administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, kierownicy oraz pracownicy placówek oświatowych i kulturalnych rejonu wileńskiego, rodzice przedszkolaków, mieszkańcy Mejszagoły.

Obecnie do żłobka-przedszkola w Mejszagole uczęszcza 70 dzieci Fot. archiwum ASRW

Mer Maria Rekść oraz dyrektor przedszkola Iwona Matwejko przecięły symboliczną wstęgę. Wyświęcenia odnowionej placówki dokonał ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz.

Zabierając głos mer Maria Rekść cieszyła się, że ostatnio zbudowano i odnowiono sporo placówek przedszkolnych w rejonie wileńskim (m.in. w Niemenczynie, Kowalczukach i in.), oświata bowiem jest priorytetową dziedziną Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W odnowionym gmachu przedszkola gości przywitali najmłodsi. Pierwszy w życiu występ artystyczny przedszkolaków wypadł wspaniale: maluchy pięknie śpiewały i tańczyły pod gromkie brawa publiczności. Następnie wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem świąteczne życzenia.

 


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW