Więcej

  Przedszkole w Mejszagole – już odnowione

  Czytaj również...

  Wyświęcenia odnowionej placówki dokonał ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz Fot. archiwum ASRW

  Żłobek-przedszkole w Mejszagole było odnawiane w ramach dwóch projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Wartość pierwszego projektu, który miał na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku, opiewała na ponad 527 tys. Lt., w tym 85% środków pozyskano z Europejskiego Funduszu Spójności, zaś 15% to środki pochodzące z budżetu Republiki Litewskiej.

  W ramach projektu ocieplono ściany i dach, wymieniono drzwi, przebudowano system grzewczy oraz klimatyzację, co pozwoli na oszczędzanie energii cieplnej, efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie zużycia paliwa, zapewni odpowiedni mikroklimat wewnętrzny oraz równomierną temperaturę.

  Wartość drugiego projektu, w ramach którego dokonano remontu żłobka-przedszkola w Mejszagole, wyniosła ponad 421 tys. Lt: w tym wsparcie unijne wyniosło 330 tys. Lt, wkład finansowy Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniósł 94 tys. Lt, zważając jednak na zakres i koszty prac odnowienia przedszkola Samorząd dodatkowo przeznaczył na realizację projektu 50 tys. Lt., co oznacza, że ogólny wkład Samorządu stanowi 144 tys. Lt.

  Mer Maria Rekść przecina symboliczną wstęgę Fot. archiwum ASRW

  Ze środków projektowych odnowiono pomieszczenia przedszkola, wyposażono placówkę, dokonano zakupu nowych mebli oraz zaopatrzono w nowoczesny sprzęt komputerowy.

  Przedszkole wyposażono w pomieszczenia do prowadzenia działalności metodycznej o powierzchni 30 m². Pracownia metodyczna została wyposażona w nowe meble. W pokojach urządzono 3 miejsca do pracy z komputerem, zainstalowano sprzęt niezbędny do drukowania oraz powielania, nabyto tablice interaktywne oraz inny sprzęt polepszający warunki nauczania.

  Obecnie do mejszagolskiego żłobka-przedszkola uczęszcza 70 dzieci. Placówka ma dwa żłobki (polski i litewski) oraz dwie grupy przedszkolne: polską i litewską. W żłobkach jest po 15 dzieci, w przedszkolu – po 20.

  Udział w uroczystej ceremonii otwarcia odnowionego żłobka-przedszkola w Mejszagole, która miała miejsce dnia 20 grudnia br., wzięli: Iwona Frączek, I Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, radny Aleksander Stankiewicz, dyrektor administracji Lucyna Kotłowska wraz z zastępcami Ritą Tamašunienė oraz Wladysławem Kondratowiczem, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz wraz głównym specjalistą wydziału, kuratorem przedszkoli rejonu wileńskiego Longiną Bogdanowicz, zastępca kierownika Wydziału Budownictwa Michał Kunicki, starosta mejszagolski Stefan Orszewski, pracownicy administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, kierownicy oraz pracownicy placówek oświatowych i kulturalnych rejonu wileńskiego, rodzice przedszkolaków, mieszkańcy Mejszagoły.

  Obecnie do żłobka-przedszkola w Mejszagole uczęszcza 70 dzieci Fot. archiwum ASRW

  Mer Maria Rekść oraz dyrektor przedszkola Iwona Matwejko przecięły symboliczną wstęgę. Wyświęcenia odnowionej placówki dokonał ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz.

  Zabierając głos mer Maria Rekść cieszyła się, że ostatnio zbudowano i odnowiono sporo placówek przedszkolnych w rejonie wileńskim (m.in. w Niemenczynie, Kowalczukach i in.), oświata bowiem jest priorytetową dziedziną Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  W odnowionym gmachu przedszkola gości przywitali najmłodsi. Pierwszy w życiu występ artystyczny przedszkolaków wypadł wspaniale: maluchy pięknie śpiewały i tańczyły pod gromkie brawa publiczności. Następnie wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem świąteczne życzenia.

   


  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...