3
Zakończono rekonstrukcję budynku szkoły w Dziewieniszkach

Symboliczną wstążkę przecięli mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wykonawca prac budowlanych dyrektor spółki „Eiresta” Ryszard Poczobut, dyrektor Szkoły Średniej im. A. Mickiewicza Danuta Anichowskaja Fot. archiwum ASRS

Dobiegły końca blisko półtora roku trwające prace renowacyjne budynku Szkoły Średniej im. Adama Mickiewicza i Szkoły Średniej „Ryto” w Dziewieniszkach. W 1967 roku wybudowana i po 19 latach poszerzona szkoła na tak poważne prace remontowe czekała prawie ćwierć wieku.

15 grudnia br. z okazji zakończenia prac renowacyjnych społeczność szkolna przygotowała okolicznościowe spotkanie z prezentacją życia szkolnego, działalnością kulturalną, swoimi osiągnięciami i planami na przyszłość.

Symboliczną wstążkę oznajmującą zakończenie remontu przecięli mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wykonawca prac budowlanych dyrektor spółki „Eiresta” Ryszard Poczobut, dyrektor Szkoły Średniej im. A. Mickiewicza Danuta Anichowskaja.

— Miło jest być na imprezie, gdzie nie mówi się o problemach, a panuje świąteczna atmosfera. Mijający 2011 rok dla rejonu solecznickiego jest rokiem inwestycji. W ciągu roku udało się zrealizować plany, na które czekaliśmy bardzo dawno. Jest to wynik pracy Rady samorządu, administracji, państwa. To nasze wspólne osiągnięcia. Widzimy, jak zmieniają swoje oblicza placówki oświatowe rejonu, polepsza się otoczenie, realizują się nasze plany i zamiary. Nie ma wątpliwości co do tego, że wykonana przez nas praca jest inwestycją nie tylko w budynek szkoły i dziewieniską społeczność, ale doskonałą lokatą w naszą przyszłość, naszą młodzież — powiedział podczas uroczystości mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

W toku prac renowacyjnych budynku szkoły w Dziewieniszkach zostały ocieplone ściany zewnętrzne, wymieniono okna, wymieniono konstrukcje dachowe. Ogólna wartość projektu — 1117,4 tys. litów.

Wiktor Jusiel

3 odpowiedzi to Zakończono rekonstrukcję budynku szkoły w Dziewieniszkach

 1. połaniec mówi:

  W latach dwudziestych XX wieku założona została 6-klasowa szkoła w której nauczycielami byli Wincenty Żybort i Maria Mażewicz.
  W 1922 roku pracę w Dziewieniszkach rozpoczął M. Paczkowski, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika szkoły. W 1923 roku szkoła przeniosła się do budynku J. Juchniewicza. Z uwagi na większe potrzeby lokalowe szkoła znowu przeniesiona została do domu K. Kulnisa, na ulicę Gieranońską. W 1923 roku w dziewieniskiej gminie funkcjonowały 2 publiczne szkoły litewskie od których uczęszczało 81 uczniów.
  W 1926 roku za czasów kadencji wójta Michała Mackiewicza rozpoczęto budowę nowej szkoły. Projekt wykonał i budowę prowadził J. Radziun z wioski Masiuny. Budowa trwała dwa lata. W 1928 roku kierownikiem szkoły został Władysław Soroko, pracowało też pięcioro nauczycieli. M. in nauczycielem języka obcego – niemieckiego był S. Krasowski .
  Później kierownikiem szkoły był Zys. Śpiewu uczył Śnitowski, inni nauczyciele to Kozaczenkowa i Szukisowa. W szkole działała żeńska drużyna harcerska, którą prowadziła Szukis.

  Przed miejscową szkołą stanął pomnik Józefa Piłsudskiego. Zachowały się dokumenty, m. in. akt erekcyjny złożony przy rozpoczęciu budowy pomnika.

  „A jeśli droga otwarta do nieba
   tem co służą ojczyźnie”
   Jan Kochanowski
  Akt założenia pomnika Wolności w Dziewieniszkach
  pow. Oszmiańskiego, województwa Wileńskiego jako triumf oręża i kultury odwiecznej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej na północno- wschodnich rubieżach po krwawych rządach satrapów moskiewskich. W czasach, gdy na czele Państwa Polskiego stoi Prezydent Rz-plitej Ignacy Mościcki a godność Premiera Rządu spoczywa w rękach pierwszego Obywatela i niezmordowanego bojownika o Wolność Józefa Piłsudskiego, pierwszego Marszałka Najjaśniejszej Rzeczlitej, Obywatele miasteczka Dziewieniszek aby uzewnętrznić tkwiące w głębi serca uczucie o które szeregi pokoleń w szarej pomroce niewoli walczyły z wiarą w jasne i pogodne jutro – własnym sumptem zbierają mrówczym trudem zewsząd płynące datki ku chwale wiecznej i nieprzebrzmiały przepotężnej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polski a wzmocnieniu ducha narodu w tętniących sercach obywateli wystawiają ten monument jako symbol Wolności byś potomność mogła czerpać zeń ducha i wiarę do twórczej pracy w imię umiłowanej Wolności, którą nas darzy ukochana Ojczyzna. Wmurowano dnia 5 listopada 1926 roku. (dalej następują podpisy)
  Orzeł na Pomniku Wolności został strącony już około 20 września 1944 roku…..

 2. józef III mówi:

  Zacny Palewicz – jest niespożyty !

 3. Mikołaj mówi:

  Rekonstrukcja – to – odtworzenie czegoś na podstawie zachowanych fragmentów, szczątków, przekazów itp.; też: rzecz odtworzona»
  (Słownik języka polskiego).
  Rekonstruować mozna na przyklad dzieło sztuki, szkoły juz nie. Szkołę można odbudować, rozbudować, wyremontować, odnowić itd.
  Zapewne chodzi o renowację, albo o remont, czy rozboudowę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.