Waldemar Tomaszewski: „To jest całkowita kompromitacja rządu”

104
Fot. ELTA

„Chciałbym podkreślić, że ten rok był rokiem wyborów samorządowych — 27 lutego odbyły się wybory do samorządów kraju. Na pewno powodem do radości jest to, że wyniki tych wyborów były bardzo przychylne dla siły politycznej — Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL)” — oświadczył przewodniczący tej partii politycznej, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski.

23 grudnia w Sejmie Republiki Litewskiej odbyła się konferencja prasowa z posłem do Sejmu, przewodniczącym Związku Polaków na Litwie Michałem Mackiewiczem oraz posłem do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącym AWPL Waldemarem Tomaszewskim. Konferencja ta miała tytuł „Przegląd wydarzeń roku i ostatnie działania Rządu, skierowane przeciwko samorządom i wspólnotom lokalnym”.

Jak wiadomo, AWPL jest partią regionalną, która jednoczy wyborców różnych narodowości. W wyborach samorządowych z list wyborczych AWPL startowało ponad 400 kandydatów. Około czterdziestu z nich — Litwini. Jeden z kandydatów AWPL narodowości litewskiej zdobył mandat w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Według W. Tomaszewskiego, AWPL stała się partią, jednoczącą „całą miejscową społeczność”.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zdobyła około 7 proc. głosów w skali kraju i zajęła wysokie 5 miejsce — to był najlepszy wynik z wcześniej osiągniętych przez AWPL w wyborach samorządowych. Na skalę Litwy, w siedmiu samorządach kraju AWPL otrzymała 63 mandaty członków rad samorządów. Po poprzednich wyborach AWPL miała swoich przedstawicieli w pięciu samorządach.

W rejonach wileńskim i solecznickim wyborcy oddali absolutną większość mandatów dla AWPL — odpowiednio 19 z 27 i 22 z 25 i tymi samorządami AWPL kieruje samodzielnie. W innych rejonach, w których Akcja Wyborcza Polaków na Litwie ma swoich przedstawicieli — Wisagini (2 mandaty), szyrwinckim (2), trockim (5), mieście Wilno (9) i w rejonie święciańskim (4) — AWPL wchodzi w skład koalicji rządzących.

„Niemalże wszystkie partie wyraziły chęć współpracy z nami, z wyjątkiem jednej lub dwu. Jak widać, jest to dobra ocena naszej pracy” — mówił W. Tomaszewski.

W. Tomaszewski wyraził nadzieję, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie odniesie sukces również w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. „Wybory samorządowe pokazały, że mamy możliwość przekroczyć pięcioprocentowy próg wyborczy” — twierdzi z przekonaniem Tomaszewski. A to oznaczałoby, że w Sejmie AWPL miałaby około dziesięciu, może nawet więcej swoich przedstawicieli, co by pozwoliło stworzyć własną frakcję i potencjalnie dałoby możliwość formować większość rządzącą.

Niedoskonała ustawa. Waldemar Tomaszewski ubolewa, że ustawa o wyborach „jest niedoskonała w tym miejscu, gdzie chodzi o formowanie okręgów wyborczych”. Poseł do Parlamentu Europejskiego uważa, że między poszczególnymi okręgami są olbrzymie dysproporcje.

Zdaniem Tomaszewskiego, Główna Komisja Wyborcza nie potrafi właściwie podzielić Litwy na okręgi: na przykład, Wilno ma zaledwie dziesięć okręgów wyborczych i każdy z nich składa się z maksymalnej liczby wyborców (około 45 tys.), podczas gdy Kowno ma osiem okręgów wyborczych, które mają zaledwie po 30-31 tys. wyborców.
Polityk narodowości polskiej zauważa w tym działaniu odcień polityczny — wszyscy wiemy, że we wszystkich okręgach Kowna zwycięża jedna z partii rządzących, więc trudno byłoby oczekiwać jakichkolwiek zmian.

Uczciwi politycy. „Nasi przedstawiciele pracują uczciwie. W ciągu 17 lat, kiedy sprawowaliśmy władzę na Wileńszczyźnie, żaden z przedstawicieli naszej partii nie był zamieszany w skandal korupcyjny — powiedział polityk. Według Tomaszewskiego, AWPL „z zasady nie przyjmowała pieniędzy od struktur biznesowych”.

O działaniach Rządu. Druga część konferencji, według Waldemara Tomaszewskiego, była poświęcona omówieniu „działań Rządu, skierowanych przeciwko samorządności, przeciw wspólnotom lokalnym”.

Lider partii regionalnej poruszył bardzo drażliwą kwestię — ogrzewanie mieszkań. W wielu samorządach ceny za ogrzewanie poszły w górę. Na przykład, w Wilnie ceny za ogrzewanie mieszkań wzrosły nawet o 50 procent. Ludzi nie stać na zapłacenie tak olbrzymich rachunków za ogrzewanie.

— Pozostaje nam tylko ubolewać, że Rząd kraju nie zrobił nic, by ceny paliwa były niższe.

Zdaniem Tomaszewskiego, Litwa nie posiada strategicznego planu w dziedzinie energetyki, choć kraj mógłby pomyślnie korzystać z biopaliwa. Temat ten jest poruszony tak w programie wyborczym AWPL, jak i w prezydenckim programie Waldemara Tomaszewskiego.

Na Litwie istnieją ogromne rezerwy biopaliwa. Około 800 tys. ha ziemi na Litwie leży odłogiem — i ten potencjał może być stosowany do produkcji biopaliwa. A to — i tanie ciepło, i nowe miejsca pracy, i niezależność energetyczna. „Mam nadzieję, że nowa koalicja, która powstanie po następnych wyborach parlamentarnych, włoży wiele wysiłku do tej dziedziny, co pozwoli nam wykorzystać ten potencjał Litwy” — stwierdził polityk.

Kosmiczne rachunki. Dzisiaj, zdaniem Waldemara Tomaszewskiego, ludzie otrzymali kosmiczne rachunki za ogrzewanie domów — i nie było „żadnych działań ze strony Rządu”. Polityk podkreślił, że trzeba szukać też rezerw samorządów, aby pomóc ludziom: „W samorządach przez nas zarządzanych takie procesy mają miejsce — Samorząd Rejonu Wileńskiego około 40 procent ceny ciepła dotuje z budżetu samorządu. Tylko dwa samorządy Litwy pomagają ludziom w czasach kryzysu płacić za ogrzewanie — to Samorząd Miasta Poniewież i Samorząd Rejonu Wileńskiego”. W rejonie wileńskim mieszkańcy płacą tylko 19,27 centów za 1 kWh, podczas gdy w Wilnie 1 kWh kosztuje około 27 centów.

W ten sposób Samorząd Rejonu Wileńskiego pomaga ludziom: „Roczne koszty samorządu na te dotacje wynoszą około 6 mln litów” — powiedział Tomaszewski. Ponadto, około jednego miliona litów Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznacza na dotowanie zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Jeszcze tenże samorząd zwalnia rolników na sumę około miliona litów rocznie od podatku za ziemię. Całe wsparcie Samorządu Rejonu Wileńskiego mieszkańcom wynosi więc około 8 milionów litów rocznie. Rejon wileński zamieszkuje około 100 tys. osób (3 proc. wszystkich obywateli). Podobnie, zdaniem Waldemara Tomaszewskiego, mogą postępować też i inne samorządy. Wtedy takie finansowe wsparcie dla mieszkańców w skali całego kraju wynosiłoby około 250 mln litów.

A co robi Rząd? „Nie zdziwcie się, ale Rząd zachowuje się tak, jakby był nie z tego świata” — twierdzi poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przedstawiciel Rządu w okręgu wileńskim Jurgis Jurkevičius 8 grudnia bieżącego roku zwrócił się do administracji rejonu wileńskiego z żądaniem: „W sprawie zmiany decyzji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-357 z dnia 2009-11-19”, w którym domagał się anulowania decyzji Rady Rejonu Wileńskiego w sprawie dotacji za ogrzewanie. „Bezprecedensowe działania” — twierdzi Tomaszewski. Według polityka, rząd powinien okazać więcej pomocy samorządom, ale nie wymagać od nich podjęcia decyzji, wymierzonych przeciwko miejscowej ludności.
Samorząd Rejonu Wileńskiego nie wypłaca premii dla swoich pracowników, jak to jest w innych samorządach, nie kupuje luksusowych samochodów, a realnie pomaga ludziom przetrwać trudne czasy.

— Powyższe działania są całkowitą kompromitacją Rządu, bo, jeżeli dobrze rozumiem, przedstawiciel Rządu pracuje w imieniu tegoż Rządu — oświadczył poseł do Parlamentu Europejskiego.

Presja finansowa. W 2011 r. Rząd wyznaczył Samorządowi Rejonu Wileńskiego pozyskać około 44 mln litów przychodów finansowych. W 2012 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego powinien pozyskać 54 mln litów dochodów fizycznych. Wzrost o 20 procent! „Skąd ma się wziąć ten wzrost, jeżeli prognozowany wzrost PKB w przyszłym roku, według tego samego Rządu, będzie wynosił zaledwie 2,5 proc.?” — dziwił się polityk. Wszystko wskazuje na to, że jest to polityczna decyzja dla samorządu, który dobrze sobie radzi i nie należy do rządzącej większości — przeznaczyć po prostu mniej pieniędzy.

Dyskryminacja mniejszości narodowych. Odpowiadając na pytanie o sytuacji mniejszości polskiej na Litwie w ostatnich latach, Waldemar Tomaszewski powiedział, że nowa wersja Ustawy o Oświacie, przyjęta przez większość rządzącą, jest dyskryminacyjna. Ponadto, ta ustawa może być uznana za sprzeczną z prawem międzynarodowym, ponieważ Konwencja o Ochronie Mniejszości Narodowych (art. 22) głosi, że nowe przepisy prawne nie mogą pogarszać sytuacji mniejszości narodowych. Waldemar Tomaszewski wyraził nadzieję, że nowa większość rządząca odnajdzie w sobie wystarczająco odwagi i determinacji, aby odwołać tę ustawę.

U schyłku roku Waldemar Tomaszewski określił ten rok jako „niepomyślny w sferze ochrony mniejszości narodowych”, tym bardziej, że przed dwoma laty została uchylona ustawa o mniejszościach narodowych — i już od dwóch lat mniejszości narodowe na Litwie żyją bez ustawy broniącej ich praw.

Biuro prasowe AWPL

120 KOMENTARZE

 1. „Waldemar Tomaszewski wyraził nadzieję, że nowa większość rządząca odnajdzie w sobie wystarczająco odwagi i determinacji, aby odwołać tę ustawę”.
  A jeżeli nie, to co dalej?

 2. „..Niedoskonała ustawa.
  Waldemar Tomaszewski ubolewa, że ustawa o wyborach „jest niedoskonała w tym miejscu, gdzie chodzi o formowanie okręgów wyborczych”. Poseł do Parlamentu Europejskiego uważa, że między poszczególnymi okręgami są olbrzymie dysproporcje.

  Zdaniem Tomaszewskiego, Główna Komisja Wyborcza nie potrafi właściwie podzielić Litwy na okręgi: na przykład, Wilno ma zaledwie dziesięć okręgów wyborczych i każdy z nich składa się z maksymalnej liczby wyborców (około 45 tys.), podczas gdy Kowno ma osiem okręgów wyborczych, które mają zaledwie po 30-31 tys. wyborców.
  Polityk narodowości polskiej zauważa w tym działaniu odcień polityczny — wszyscy wiemy, że we wszystkich okręgach Kowna zwycięża jedna z partii rządzących, więc trudno byłoby oczekiwać jakichkolwiek zmian…”

 3. „..Tylko dwa samorządy Litwy pomagają ludziom w czasach kryzysu płacić za ogrzewanie — to Samorząd Miasta Poniewież i Samorząd Rejonu Wileńskiego”. W rejonie wileńskim mieszkańcy płacą tylko 19,27 centów za 1 kWh, podczas gdy w Wilnie 1 kWh kosztuje około 27 centów..”

 4. „..Konwencja o Ochronie Mniejszości Narodowych (art. 22) głosi, że nowe przepisy prawne nie mogą pogarszać sytuacji mniejszości narodowych…”

 5. do czytelnik 8;
  W tym rzecz,że nikt go nie zmusza.
  A przecież:
  „..Konwencja o Ochronie Mniejszości Narodowych (art. 22) głosi, że nowe przepisy prawne nie mogą pogarszać sytuacji mniejszości narodowych…”

 6. „przecież do tego nikt go nie zmusza”…? W tym roku mniejszość polska zorganizowała chyba około 10 wieców i pikiet w tej sprawie. Polska na wszystkich szczeblach politycznych upomina się też o tym. Szereg pikiet w Polsce pod litewską ambasadą. Zobaczymy jak długo Litwini okażą się głusi? Kubilus już inaczej zaczyna mówić coś tam o ustępkach w imię przyjaźni i lepszych stosunków bąkał.

 7. Tomaszewski już nie patrzy tylko na Wileńszczyznę, on patrzy również na Kowieńszczyznę i Laudę, widać,że rozpoczyna kampanię i powiem szczerze ma ogromne szanse.

 8. Ten łysawy obok Posla W. Tomaszewskiego, to kto taki? Premier Kubilus? Oczy w dół, sumienia „czystego” nie ma?! Kaszmar CCCP – cd.n.

 9. AWPL to bardzo ciekawa formacja polityczna. Ośmielę się nazwać ją nawet fenomenem.
  Z najwyższą uwagą czekam na rozwój wydarzeń oraz trzymam kciuki.
  Rok 2012 pod względem politycznym zapowiada się na Litwie trzeba przyznać arcyciekawie:)

 10. Rafal, analfabeto ty, jeden.
  Obok Tomasewskiego siedzi posel na Sejm litewski Michal Mackiewicz.
  Zaiste, niektorzy lepiej wygladaja gdy milcza…

 11. byloby dobrze gdyby nie bylo az tak zle. Faszysci z ruchu russkij litovec stworzonego przez cara i kaizera trzymaja swe antyobywatelskie kly na pogotowowiu. Wystarczy spojrzec na ozols, lansberg, karosas, zinkevic, garsve,…nawet psychicznie chorego songaile (brak faszystow zdrowych, u steru Kowna stoi nawet panicz z wrodzonymi wadami)zeby ocenic ich plany.
  AWPL trzyma naoliwiona maszyne wyborcze do walki z faszyzmem. Ale nic nie robi w kierunku wlasciwego, dostosowanego do realiow ksztalcenia wyborcow i wyciagania ich z bagna ubostwa.

 12. Nekorzystna Ustawa o oswiacie dotyczonca ksztalcenia mniejszosci narodowych neodwolana i gdzie obiecane w ramach prawnych strajki rodzicow i uczniow szkol polskich.Co bendze dalej?

 13. Rafał – jak nie wiesz jak wygląda Kubilius to może sumienie masz czyste, ale rozumu chyba już nie.

 14. Ta wypowiedz – to program partii w pigulce? Gdzie Kronsztadzki czy Trybunalski ???? Dla czego nie komentuja. Trzeba przyblizyc narodowi tezy, choc lider i tak je swietnie uwypuklil. …a Wilniucy i inni obywatele RL czekaja na bardziej perspektywiczne wyklady??

 15. W Poznaniu lezy snieg? I nawet bialy? A Wilnie – jak zwykle w Hiszpanii. A tam, na Maliorce – jak zwykle w Moskwie. A tu cieplej niz w Moskwie. Natomiast jesli o efektach swietlnych to samorzad miasta podarowal cudowne widowisko na poludniowej elewacji katedry – o historii Wilna w kontekscie wydarzenia w Betelejem. Bardzo piekne, czarujace. Wkrotce bedzie mozna obejrzec ze swiatel budowane bramy starego miasta od budowy ich na przelomie sredniowiecza i czasow nowozytnych az po zburzenie za carskiego zaboru.

 16. Kmicic 16
  Nie jestem pewien, czy w tym rzecz aby ktokolwiek z Polski przyjeżdżał do Wilna aby organizować Wilniukom jakiekolwiek obchody (nawet te najważniejsze)…
  Mając w pamięci obrazy z tegorocznej, wileńskiej manifestacji pod Sejmasem jestem zdania, że Wilniucy mają wystarczający potencjał aby w tych sprawach radzić sobie całkowicie niezależnie.

 17. Tomaszewski rzetelnie , trafnie i.. na czasie:
  http://www.wydarzeniowy.com/swiat/to-rzad-sztucznie-tworzy-konflikty,142323.html

  „To rząd sztucznie tworzy konflikty”.

  Waldemar Tomaszewski – litewski europoseł i lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) nie zgadza się z opinią, że relacje polsko-litewskie w tym roku znacznie się pogorszyły. Europoseł uważa, że stosunki międzypaństwowe pozostają dobre, a za pewne napięcia na Litwie winę ponosi rząd konserwatystów i liberałów, który, zdaniem Tomaszewskiego, sztucznie tworzy konflikty z mniejszościami narodowymi.

 18. Waldemar Tomaszewski bardzo jasno i trafnie opisał pewne aspekty życia politycznego na Litwie, w tym działania rządu litewskiego, w przypadku którego słowo „kompromitacja” jest jak najbardziej odpowiednie. Myślę, że ten tekst przybliży wielu osobom w Polsce specyfikę sceny politycznej na Litwie m.in „majstrowanie” przy okręgach wyborczych, czy wywieranie presji finansowej na Samorząd Rejonowy. Litewska taktyka to nie tylko uchwalanie niekorzystnej dla mniejszości ustawy oświatowej ale też tego typu działania. Dobrze, że jest człowiek mający odwagę o tym otwarcie mówić. Myślę, że zaangażowanie i ciężka praca Tomaszewskiego zostanie doceniona przez wyborców nie tylko polskiego pochodzenia. Ludzie widzą kto tak naprawdę dba o swoich wyborców, w przeciwienstwie do rządu, który w ramach swojego chorego planu politycznego podejmuje działania wymierzone w zwykłych obywateli.

 19. Pan Waldemar w tandemie z znakomitym Panem Michałem – to najlepsze co ma polska Wileńszczyzna ! Dużo zdrowia dzielni Panowie !

 20. Widać Tomaszewski przyłączył się do obławy na rząd i ma nadzieję,że to on odstrzeli największego byka, tym bardziej,że sami się wystawiają i proszą o dobicie.

 21. A Kronsztadcki? Gdzie jest? Nie odzywa sie. A tu potrzebny szerszy niz Z Polski Trybunalskiego komentarz. Czy w partii sa osoby rozumiejace tresci wypowiedzi lider?? Cp oczekiwac od niepartyjnych wyborcow? Oprocz konstruktywnej krytyki jest tu i pozytyw na kadencje w seimie? A moze nie? Kto to wie????/

 22. To paradoks ,że jeden z najbardziej otwartych na współpracę między Litwinami i Polakami jest zawzięcie określany jako”radykał”,i porównywany z Songajłą i Garszwą(kompromitujący wywiad z Andrzejem Puksztą :http://www.znadwilii.lt/salon_polityczny/20111229/andrzej-pukszto).
  Dodatkowym paradoksem jest ,że Tomaszwski tak jest przyszeregowywany i przez niektórych swoich ziomków .
  Najmniejszy, konkretny , opór przeciwko litewskim antypolskim nieprawościom jest nazywany „radykalizmem”.
  Widocznie osoby te nie spotkały się jeszcze z radykałami walczącymi o prawa dla rdzennych mniejszości narodowych, dla których żądanie pełnej autonomii jest najlżejszym kalibrem w ich żądaniach.
  „Chroniąc praw mniejszości narodowych jednoczymy Litwę”,”Siła bogactwo Litwy jest w jej różnorodności”- to hasła jednoczące , nawołujące do zgody i wzmacniania państwa..
  http://www.youtube.com/watch?v=Lf-RP1Im3m8
  Powtarzam , władze LT i niektórzy politycy Polscy nie doceniają pokojowej kultury i minimalistycznej skromności żądań polskich autochtonów na LT.
  http://www.wydarzeniowy.com/swiat/to-rzad-sztucznie-tworzy-konflikty,142323.html
  Tomaszewski jest bardzo łagodnym i zgodnym politykiem.

 23. Do JozefIII: Polska Wilenszczyzna ma cos lepszego niz Waldusia z Michasiem. W kazdym niemal starostwie czyli jak tam u was „gminie” siedzi po takim naszym kresowym wilkowyjskim Koziol’e i konca kadencji nie moze sie spodziewac, bo przeciez AWPL go chroni . Wilkowyje w nieskonczonosc!Pozdrawiam!

 24. Do Czerepach:Sluszne porownanie,tylko ze Wylkowyje nie sa masowym zjawiskiem w Polsce,ogladajac ten serial,raczej komedie mozna sie nasmiac,w naszych zas warunkach,gdy jak sam piszesz,prawie w kazdym starostwie siedzi taki wilkowyjski,to juz raczej nie do smiechu.

 25. Boze, np. w podwilenskim starostwie siedzi skorumpowana „baba czesia”, przyjaciolka maszyny wyborczej tomaszewskiego, i gdy dla niej zaplaca faszysci litwini, to najporzadniejszego Polaka bedzie latami topic w gnoju. A ma takie mozliwosci, bo jest miejscowa wladz, czesto z wladzy korzysta. Porzadny Polak ma sie przeciwstawic centralnemu faszyzmowi i skorumpowanej maszynie lokalnej z „baba czesia”. Maszyna wyborcza tomaszewskiego dziala statystycznie, porzadne osoby pojedynczo ja nie obchodza, wrecz moga byc uwazane za szkodliwe.

 26. Do Kmicic 33
  Dzięki za link.
  Pan Pukszto w tej audycji pokazal w calej swej „pieknosci” to, co sie nazywa demagogija.

  Panie Andrzeju, podstwialismy „braciom” i lewy, i prawy policzek, i powtarzalismy ta procedura juz nie jeden raz.
  To co teraz, do czego nas pan nawoluje, nie sluchac Tomaszewskiego, a tylko swoj leb podstawic? A jak oni nam go rozwala?
  Jak to sie mowi – figuszki, nie doczeka sie pan tego 🙁

  Tak, sa osoby wsrod litewskiej elity intelektualnej ktore chca dobrych stosunkow pomiedzy Polska a Litwa, oni widza jakie bzdury wyrzadza istniejacy litewski bomond polityczny w ekonomice i polityce, w tym i wewnetrznej.
  Przeciez okreslenie tej polityki „talibanem” (bardzo trafnie) 🙂 to nie Tamoszewskiego z Mickiewiczem wymysl.

  Ale ci ludzie nigdy nie mieli wladzy albo prawa decydowania i, co najgorzej, NIGDY ani wladzy, ani prawa decydowac NIE OTRZYMAJA.

  Do tej pory nie otrzymaja dopoki litewskie nacjonalisci beda kontrolowac wszystkie litewskie zrodla informacyjne.

  Kto ma kontroli nad informacja ten ma kontrol nad „prawda”. A kto ma kontrol nad „prawda” ten ma na Litwie wladza.
  Niestety, tak jest.
  Dla tego nacjonalisci dobrowolne swoj kontrol nie odwolaja.

  Podtakiwac im, podstawiac swoje lby – to droga do zupelnej degradacji panstwa Litewskiego.

  Wyswietlac realna sytuacja, taka jak ona jest, nie tlumic i nie wstydzic sie realnej prawdy, wyglaszac wszedzie i jak mozno wiecej. Tylko tak mozna odebrac nacjonalistom ich pokorm – falszywosc i tym mozliwosc manipulowac ludzmi.

  Wyswietlac sytaucja jak ona jest, tak jak to robi Tomaszewski, to jest bardzo slusznie i prawidlowo.

 27. Przypomniał mi się taki utwór M. Konopnickiej „Miłosierdzie Gminy”. Cyt.„Ustawy gminy są ustawami chrześcijańskiego miłosierdzia, są one nie tylko naszą zdobyczą cywilizacyjną, ale naszą chlubą”. Rzeczywisty cel już taki chrześcijański nie jest.

 28. Znam takiego jednego tutejszego Koziola, co make i krupy z europos pagalba nie rozdawal a sprzedawal. sprawe zamiali, bo on z polskiej partii przeciez.

 29. do dobrze, Sulejukowa: cały czas piszecie zagadkami: „baba czesia” itp. a czy ktoś z was poszedł z jakimś konkretnym przypadkiem, z jakimiś faktami do tej krytykowanej tak przez was władzy? Rozumu wiele nie trzeba żeby pisać anonimy na forum. Porządny człowiek zawiadomiłby władzę o nieprawidłowościach, byliście? Jeśli tak to wypędzili was? Napiszcie bo póki co to tylko informacje w stylu „babcia babci powiedziała” i puste psie szczekanie. Gadanie za plecami to oznaka tchórzostwa i ma chyba tylko jeden cel: zaszkodzenie AWPL. I jeszcze jedno: kto broni zwykłych ludzi jak nie AWPL na czele z Tomaszewskim? Kto staje w obronie polskiej oświaty, organizuje pikiety itp., występuje w obronie ludzi ograbionych z ojcowizny, kto pomaga prostemu człowiekowi przetrwać zimę i dopłaca do ogrzewania, nie wspominając o dopłacie za wodę czy zwolnienie rolników z podatków za ziemię? Zarzut, że nie dba się o człowieka jest więc wielce niesprawiedliwy i nieprawdziwy.

 30. PS
  Prawdziwy Polak jeśli ma jakieś zastrzeżenia itp powinien w pierwszej kolejności rozsądzić to w kole ZPL czy AWPL a jeśli to by nie pomogło zgłaszać się do władzy centralnej. A tak pisać to tylko można bezpodstawnie oczernić jakąś osobę.

 31. Do Kazimierz Kransztadzki:Jak myslisz, gdyby tak u ciebie w Polsce calym regionem rzadzila tylko jedna partia polityczna na przeciagu kilku dziesiecioleci, a wujtowie w gminach siedzieli te same od lat 80-tych minionego wieku, to nie znalazlo by sie „czegos” kompromitujacego?

  Do Ziuk: Polskosc Sulejukowej jest bezpartyjna.

 32. Zaczyna się kampania wyborcza i już mamy ataki na jedyną partię broniąca interesów Polaków na LT.
  A wszystkim z Rejonu Wileńskiego dopłacającą do horrendalnych (za aktualnej koalicji rządowej)rachunków za ogrzewanie.

 33. Kmicicu i innym motywowanym do trwania polskosci w RL! A.Puksz. jest okazem (koleinym) siedzacym na litewskim stolku budzetowym. Z nimi jest jak Kmicic zwiezle tlumaczyl juz nie jeden raz. DO rozwoju polskosci tu potrzebna placowka humanistyczna oplacana przez Polakow. Wiadomo jak to jest : kto placi temu pottakujesz. A jesli ow zyje z nieprawdy, to czarne bedzie bialym i odwrotnie. Polacy inwestowali ksztalcac osoby u siebie. A tu one pracuja przeciw polskim racjom.

 34. Kazimierzu, racje ma kazik. Piszesz „Prawdziwy Polak jeśli ma jakieś zastrzeżenia itp powinien w pierwszej kolejności rozsądzić to w kole ZPL czy AWPL …” ???????????? Czyli tych PRAWDZIWYCH !!!!!!!!!! ZALEDWIE nascie tysiecy!? A cala reszta polskiego elektoratu AWPL to NIEPRAWDZIWI??? osTATNIE NOWINKI TEORII RASOWYCH – „…Prawdziwy Polak … to w kole ZPL czy AWPL …”.? aPOLOGECI awpl POWINNI ODNIESC SIE DO SPRAW PROGRAMOWYCH W TYM tekscie zawartych. Przeczytajcie ten tekst. Wezmijcie punkt po punkcie i sie odniescie. Pozytywnie, konstruktywnie. Poruszone sa arcywazne dla calej Litwy sprawy. Kazdego obywatela RL dotyczace. Powielajcie je chociaz tu skoro litewskojezyczna prasa milczy, jedyne polskie radio rowniez …

 35. do Pani:
  To ciekawe ,że polskie radio na LT, litewskie media i polskie media milczą konferencji
  „prasowej !” Waldemara Tomaszewskiego.
  Czyżby wszyscy bali się prawdy ?

 36. Sulejukowa: W wyborach na Wileńszczyźnie startuje nie jedna parta a mniej więcej 6-12. Jeżeli od lat w dwóch rejonach wygruje jedna partia to chyba dlatego, że ludzie dla niej najwięcej ufają. Co się tyczy starostów i merów – to oni w większości się zmieniają. Chociaż takiego inteligentnego i gospodarczego Palewicza to jeszcze przynajmniej 10 lat niezmieniałbym. Czy ty masz coś przeciw?

 37. Do Steckowy: Jestem przeciwna podzialu Polakow na tych prawdziwych z ZPL oraz AWPL i nieprawdziwych bezpartyjnych. Co za absurd! Ktos tam pisal, ze polskosc upadnie jak upadnie AWPL…Moja polskosc nie opiera sie na partiach i nie upadnie wraz ze zmianami politycznymi. Marna jest ta wasza polskosc podporzadkowana wskazowkami z gory. A jak mer nagle pomienia swoje poglady (raz juz przeciez pomienial z komsomolskich na katolickie), tez pomieniacie swoje?

 38. Do Steckowy: Wlasnie, ze wasza polityczna partia „wygruje”, a nie wygrywa! Moja polskosc nie ma nic wspolnego z waszym „wygrujeniem” i nie upadnie nawet przy waszym „przegrujeniu”.
  Szczesliwego nowego Roku! Pozdrawiam!

 39. do Sulejkowa 53;
  To załóż partię znacznie mocniej niż AWPL broniącą praw Polaków na LT.Zacznij od walki o uznanie języka polskiego za pełnoprawny – lokalny (10 % populacji wystarcza).
  AWPL też taką inicjatywe poprze.
  Zatem do dzieła z Nowym Rokiem

 40. Sulejukowa: Nie dzielę Polaków na prawdziwych, czy nie prawdziwych, więcej uważam, że AWPL też nikogo nie dzieli – pracuje dla dobra całej Wileńszczyzny.
  „Marna jest ta wasza polskosc podporzadkowana wskazowkami zgory”. Niebardzo pani rozumiem jakimi to wsazówkami jest podporządkowana moja polskość, czy polskość pani?
  Uważam, że każdy z nas tutaj na Wileńszczyźnie kieruje się własnymi poglądami.
  „A jak mer nagle pomienia swoje poglady…” W szkołach za czasów ZSRR to kiedyś faktycznie wszyscy byli i październiątkami do czwartej klasy, później pionierami i od ósmej-dziewiątej – komsomolcami. Taki był system i nikt ucznia w szkole nie pytał, czy on chciał być pionierem czy nie.
  Znam nawet takiego księdza Wołodkowicza, który to był sekretarzem komsomołu, a teraz podobno został nawet prałatem. I co pani na to?

 41. Sulejukowa 53: Taka nasza jak i wasza. Jak pani niestać założyć własną lepszą partię to moży wstąpić nawet chociażby do partii „Chłopskiej” dla przykładu jak pani Poczykowska – wolnemu wola. Chociażby sam jestem bezpartyjnym, ale mnie nieprzeszkadza jak wygrywa i wygruje AWPL, nawet na nią kolejny raz przegłosuję. Wesołego Nowego Roku!

 42. Do Kmicic:Polakowi, zeby byc Polakiem nie koniecznie jest potrzebna partia polityczna,przynajmniej dla mnie. I Obrazanie narodu litewskiego tez oznaka polskosci byc nie musi.
  Uznanie jezyka polskiego za pelnoprawny de jure nie uczyni z nas Polakow de facto. Tu musi byc wewnetrzne poszanowanie jezyka.
  AWPL zmiadazdzy kazdy polityczny polski nowotwor.

 43. do sulejukowa57:
  Litwinowi, żeby być Litwinem niekoniecznie jest potrzebna partia polityczna,przynajmniej dla mnie. I Obrażanie narodu polskiego też oznaką litewskości być nie musi.
  Uznanie języka za pełnoprawny de jure nie uczyni z Litwinów de facto. Tu musi być wewnętrzne poszanowanie języka.
  ps.
  rozumiem ,że dla „czucia się Polką” nie musi Pani , i Pani rodzina, znać mowę
  ojczystą. Polskie szkoły wg. Sulejkowej , też nie są jej potrzebne by „czuć się Polką”
  Zatem życzę w Nowym Roku krzewienia
  poprzez Sulejkową,wokół Sulejkowej,
  „poczucia bycia Polką – Polakiem”

 44. Niekoniecznie być partyjnym dla mnie wystarczy być wyborcą. I bardzo się cieszę, że z listy AWPL w wyborach samorządowych startują oprócz Polaków, Rosjanie, Białorusini i Litwini (w ostatnich wyborach startowało nawet 40 Litwinów z listy AWPL). Na dzień dzisiejszy AWPL mogłaby śmiało zmienić nazwę partii, gdyż już nie jest wyłącznie polską partią.

 45. do Sulejkowej 61:
  tak sie złożyło ,że nigdy nie należałem do żadnej partii,( poza własną) 🙂
  Zatem życzę w Nowym Roku krzewienia
  poprzez Sulejkową,wokół Sulejkowej,
  „poczucia bycia Polką – Polakiem”
  Powodzenia w Nowym Roku 🙂

 46. Zycze Kmicicowi w tym Nowym Roku, zeby zrozumial, ze narod i partia nie zawsze sa w 100% jednoscia, a jak juz sa, to jest to back tu USSR.

 47. Kmicicu, pytanie o relacjach z PRAWDA JEST BARDZO, BARDZO DOBRYM PYTANIEM do nas. Po ciezkim odkryciu przez Polakow prawdy o Litwinach czeka prawda o nas – Wilniukach posowieckich. Sulejukowa (inni wyborcy niebrani w ramiona elit) ma(ja) swiete prawo zarzucac naszej [takze jak i u innych poradzieckich] nomenklaturze zwiazkowej i partyjnej to co uwaza za sluszne. A inni liderzy powinni promowac programy ich organizacji a nie tylko pruc Koroniarzom o swojej jedynej slusznej polskiej prawdziwosci.

 48. Kochani! AWPL ma szansę przekroczyć 5 procentowy próg w przyszłych wyborach. To bardzo duża szansa. Nie marnujmy jej. Warto głosować na partię rzeczywiście broniąca praw Polaków na Litwie. Miłego roku 2012!

 49. Aktywnego, solidarnego skutecznego we wszystkich egzystencjonalnie waznych dziedzinach roku 2012. Pomozmy sobie nawzajem!!!!!! Wspomagajmy sie stale i na co dzien.

 50. W 2012 pomóżmy sobie nawzajem!!!!!! Każdy głos oddany na AWPL z pewnością jest najlepszym wyborem.
  Natomiast każdy nieoddany głos jest zgodą na wynarodowienie naszych dzieci i wnuków.
  Zatem tylko razem w Nowym Roku..

 51. do sulejkowej 69:
  Polacy z Korony tylko mogą zazdrościć jedności Polakom na LT i takiej uczciwej i konsekwentnej partii jaką jest AWPL.
  W Nowym Roku niech się Szczęści Wilniukom , Kownianom i Laudańczykom.

 52. Ztem w Nowym 1012 Roku:
  Polacy z Korony tylko mogą zazdrościć jedności Polakom na LT i takiej uczciwej i konsekwentnej partii jaką jest AWPL.
  W Nowym Roku niech się Szczęści Wilniukom , Kownianom i Laudańczykom.

 53. Jesli ma byc w parlamencie jako powazna frakcja powinni jej przyszli parlamentarzysci wykazac sie jako mezowie stanu, politycy zdolni myslec programowo, rozpoznawac krajowe bolaczki i je koic.

 54. mowilem, ze z nachalnym faszyzmem lansbergistow moze walczyc wylacznie prymitywna naoliwiona maszyna wyborcza tomaszewskiego. Ale wszak na wybory chodza ludzie nie tylko po to zeby uchronic sie od zaglady faszystowskiej, ale zeby godnie zyc. Wiec, obok autentycznej skorumpowanej baby Czesi i obok samego Towaszewskiego musieliby byc porzadni, madrzy ludzie (ma szczescie jeszce sa i tacy), ale oni sa eliminowani. Na horyzoncie znow pojawia sie jakis komuch, mentor Tomaszewskiego, sprzedajny maciekianiec.

 55. Wszedzie, Kmicicu, bo i na Litwie i w AWPL istnieje takie cos jak kielbasa i flazka wyborcza, jak metodyka kija i marchewki… Dobrze stuknietym nalezaloby byc, zeby slepo wierzyc w wyniki jakichkolwiek wyborow na przestrzeni bylego CCCP.
  Dobrze stuknietym nalezaloby byc, zeby wierzyc w uczciwosc politykow, ktorzy wychowali sie przy totalitaryzmie.
  Niech ten polityk z 30-o tysieczna europejska podajanka przyjedzie i zobaczy jak zyje samotna wdowa z 340 litami emerytury, ktora na niego ciagle glosuje.
  Niech ten polityk pokosztuje tej europejskiej „podajanki” w postaci krupow.
  Koncze, bo juz pukaja do drzwi…

 56. W Nowym Roku życzę litewskim Polakom żeby w końcu mogli poczuć się pełnoprawnymi obywatelami Litwy a AWPL i innym polskim organizacjom życzę dalszych sukcesów w walce o słuszną sprawę. Mam nadzieję, że kolejne wybory będą pomyślne i myślę, że tak właśnie będzie. Ciężka praca, wytrwałość, żaangażowanie i umiejętość zarządzania zostaną docenione. Gdybym miał taką możliwość sam oddałbym głos na polską partię.
  Co do jakichś podziałów Polaków itp. to moim zdaniem AWPL nie tylko nie dzieli Polaków, ale jednoczy ludzi różnych narodowości o podobnych poglądach. Nie jest przecież partią narodową, bo na jej listach są i Litwini i Rosjanie i Białorusini.

 57. do ursus: odpowiedz może na kilka pytań co do tego polityka: czy on winny, że go wybrali? Czy on sam sobie naznacza wypłatę? Kto formuje budżet, ustala płace minimalne i emerytury? Kieruj swoje pretensje do prezydent, do ministrów od opieki socjalnej, do Kubiliusa itp. Jeden człowiek nie zmieni całego państwa litewskiego, nie wsypie pieniędzy do budżetu ale co jest możliwe do zrobienia jest robione na rzecz osób ubogich i potrzebujących. Nie są oni pozostawieni samym sobie. Jak już wcześniej pisałem AWPL dopłaca ludziom do ogrzewania, do wody a rolników zwalnia z podatków za ziemię. Dzięki AWPL funkcjonują takie ośrodki jak Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołczunach, Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. Osobom starszym i niepełnosprawnym zapenia się opiekę w ich własnych domach, osoby samotne i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji zawsze mogą liczyć na wsparcie. Organizowane są imprezy kulturalne itp. dla osób starszych i niepełnosprawnych, dba się o lepszą opiekę zdrowotną dla mieszkańców: dzięki AWPL wybudowano dwa szpitale: w Szumsku (całkowicie wybudowany ze środków pieniężnych samorządu, co jest fenomenem na skalę Litwy) i Niemenczynie, odnowiono szpitale w Czarnym Borze i Rzeszy, wybudowano nowe ambulatorium w Rukojniach oraz wyremontowano inne przychodnie i ambulatoria.
  do dobrze: poczytaj co napisałem powyżej a może dotrze do ciebie, że AWPL walczy nie tylko z niesprawiedliwościami ze strony litewskich faszystów ale walczy o godne życie ludzi, o to by im się żyło lepiej.

 58. A tymczasem Pan Landsbergis oraz Ażubalis dalej fundują nam logiczne łamańce co do istoty sporu:)
  Trzeba przyznać, że to dosyć karkołomny wybieg – zrzucać całą odpowiedzialność za chłód wzajemnych stosunków bilateralnych na działania Rządu RP:)
  Jeśli tym jesteśmy atakowani już w pierwszych dniach stycznia, to ciekawy jestem w jaki sposób będzie postępował rozwój wydarzeń w roku bieżącym.
  Podaje jedno ze źródeł wypowiedzi:
  http://www.rp.pl/artykul/38,785746-Azubalis–Litwa-nie-ponosi-winy-za-napiecia-w-stosunkach-z-Polska.html

 59. Do Kazimierz Kransztadzki: Czy przez swoja wypowiedz chciales powiedziec, ze kierowane przez Litwinow regiony nie maja opieki socjalnej i kompensaty na ogrzewanie nie buduja szpitali, kosciolow i szkol i t. d.???
  Skad tez wiesz, ze nie zwracalem sie z pretensjami do litewskich politykow?Politycy wszyscy sa podobni.
  Najbardziej jednak mi zaimponowala odpowiedz pewnego Polaka, kiedy zwrocilem sie do niego ze swoim problemem. Odpowiedzial, ze na razie maja byc wybory i zebym na nich zaglosowal, a po wyborach nastapia zmiany i zebym wtedy przyszedl. Jak spytalem po wyborach, czy zaszly jakies zmiany, zeby rozwiazac moj peroblem, on odpowiedzial: Zadnych zmaian. Mamy stabilnosc i musimy ja sobie cenic… Mam juz dosc tej stabilnosci!

 60. Budziku dziekuje za link. Tu szczerze – AA o demokracji w RL: „…wszelkie kwestie obywateli, czy dotyczą one mniejszości narodowych czy nie, będziemy rozstrzygali sami. „… jako partokratii i taka jest rzeczywistosc bo taka jest mentalnosc – rozumienie panstwa demokratycznego i obywateli jako partyjnej dzierzawy. Wiekszosc wydzierzawia na kadencje panstwowe terytorium razem z panszczyznianym ludem i „rostrzyga” jak chce – w dluz, w poprzecz, na wszelakie kawaleczki wg WLASNEGO WIDZIEMISIE …tna po glowach, nogach, rekach – byle jak … byle sami.

 61. c.d. – skutki i konsekwencje partokratii: ” …2011-ieji – tai metai, kai Lietuvą apleido 2 proc. šalies gyventojų, – tokią nuomonę paskelbė Europos Komisija. Tokios sparčios emigracijos pastaraisiais metais nėra buvę nė vienoje Europos Sąjungos valstybėje. ” (pisze lrytas). Juz KE alarmuje – 2% mieszkancow porzucilo RL w 2011 r. W rzadnym [!!!!] innym europejskim panstwie tak katastrofalnie szybkiej emigracji nigdy nie bylo. Natomiast Departament Statystyki z RL nie zgadza sie …

 62. Tu na forum tak tradycyjnie, po naszemu, wkroczyliśmy w nowy rok. Było trochę życzeń i dobrych słów, było też wylanych kilka wiader pomyj. Czyli norma.

  Polityczna mobilizacja zwolenników AWPL zrozumiała, wszak będą wybory sejmowe, ważna próba dla litewskich Polaków i dla samej LT.
  Jednocześnie mamy szturm krytyków a właściwie krytykantów. Niektóre ich „argumenty” byłyby nawet zabawne, gdyby nie ich kaliber. Np. wpis 36. – jak masz dowody nadużyć urzędników, to zgłoś gdzie trzeba, a nie szlochaj w internecie, obrażać innych kryjąc się za anonimowością sieci potrafi każdy złośliwiec i idiota. No chyba że chodzi właśnie o wylanie kolejnego wiadra pomyj.

 63. Ursusie a czy mozna spytac jaki to był problem. Wiesz, może ten polski polityk akurat w przypadku Twojego problemu nic zrobić nie mógł, może rozwiązanie problemu nie było w jego gestii.

  Ale głosowanie na AWPL to niejako jedyna szansa na realną obronę interesów Polaków na Litwie. Może AWPL nie jest idealna ale bez niej bronienie waszych polskich praw byłoby niemożliwe.

 64. Zaden z obroncow AWPL nie chce nawet skopiowac koleinych fragmentow wypowiedzi naszego europosla i te konkretne fragmenty skomentowac. Posel sie rozczaruje w was i zostanie w eurostrukturach. // Ludzie artykulujacy zastrzezenia do partii sa bardziej jej zyczliwi niz bezmyslni pochlebcy.

 65. do Mietek, Styczeń 2, 2012 at 19:46 –

  „…pani
  Nie należy się dziwić emigracji.” – nie dziwie sie tylko ubolewam. Sama w mlodszych latach jesli cos w zyciu zrobilam to tylko poza poza granicami etnicznej Litwy.

 66. Progresie Wielki. Od pierwszego komentarza, zauwasz, strasznie mi sie chcialo rozwinac kilka watkow programowych zaznaczonych na tej konferencji prasowej. Widze 3-4 tematy na kilka tygodni, co najmniej. lecz mysle ze takim scenariuszem miala by byc zainteresowana ad primo – partia, jej zespol i osobistosci polityczne. Jako osoba z poza tego szacownego grona (z wielkim tudem, ogromnym wysilkiem woli powstrzymalam siebie). Nie lazi sie popieriok backi w pieklo, jak kaze staroslowianskie porzekadlo. Niech bacia wystroje dzieciaki do koleiki czy lineiki. Budz gotow!: -??

 67. Cóż, październikowe wybory będą pierwszymi, na których będę mógł głosować. Powiem tak – w okręgu wielomandatowym na pewno zagłosuję na AWPL (starannie dobierając piątkę preferowanych kandydatów, na pewno nim nie będzie ani ktokolwiek z obecnych posłów), w jednomandatowym – zobaczymy.

  Osoba kandydata musi być ważniejsza, niż jego przynależność (lub nieprzynależność) do AWPLu. Życzę, abyście nigdy o tym nie zapominali.

 68. Panie Erwinie : Zrobi Pan jak uważa, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że straci Pan swój głos. Jeśli AWPL nie przekroczy 5-procentowego progu wyborczego, Pański głos stanie się bezwartościowy. Jeśli zaś w wyborach jednomandatowych nie zagłosuje Pan na kandydata z AWPL, w sumie może okazać się, że w żadnej formule nie poprze Pan skutecznie tej partii. Czy o to tutaj w gruncie rzeczy chodzi ?
  Niespodzianki wszakże się zdarzają. Jeśli AWPL przekroczy jednak tym razem 5-procentowy próg wyborczy, wyjdzie na to, że nolens volens skutecznie poprze Pan tę partię.

 69. By wygrac wybory partia powinna sie rozwijac – dewysyfikowac wyglaszane problemy. Powinni sie odnalesc i inne osoby do deklarowania partyjnych szeroko rozumianych programow politycznych na cala seimowa kadencje. Trzeba miec wiecej tak samo atrakcyjnych pomyslow jak zaprezentowane przez europosla.

 70. Ciekawe na czyj koszt został zamieszczony w dzienniku ten awupelowski klip reklamowy p.t.” Waldemar Tomaszewski:”To jest całkowita kompromitacja rządu” – ani to wywiad, ani to sprawozdanie z działalności, ani to agitacja przedwyborcza.
  Kto z etatowych partyjnych „teoretyków” zajmuje się podobną radosną twórczością domyślić się nietrudno – pojawia się czasąmi na tym forum głosząc „prawdy ostateczne” i kolejne objawienia niektórych „zbawicieli” Wileńszczyzny.
  Nawet kolejność przedstawienia „naszych” liderów jakaś nietypowa, a i co chciał powiedzieć nam Mackiewicz tak i nie usłyszeliśmy.
  Szkoda czasu i papieru na komentowanie takich tekstów, ale parę słów skreślić warto.
  A więc. Tradycyjnie policzono mandaty po kolejnych wyborach. Ale już nic nie słychać o zwrocie ziemi i o przenosinach (40 proc.ziemi do zwrotu w rejonie wileńskim oddano dla przybyszy).Za to mamy taką perełkę – „samorząd rejonu wileńskiego zwalnia rolników od podatku za ziemię” – samorząd zwalnia od podatku, który jest w gestii Krajowej inspekcji podatkowej!!!
  — okręgi wyborcze:
  Co chciał powiedzieć polityk polskiej narodowości w sprawie okręgów wyborczych sformowanych w 1996 r.,tylko jemu wiadomo. I co wspólnego ma z tym rządząca kaolicja, która zmienia się po kolejnych wyborach sejmowych, a okręgi pozostają te same.
  — stara partyjna śpiewka o korupcji:
  Dotychczas wilnianie tak i nie usłyszeli, jak tam było z budową stadionu Tysiąclecia w Szeszkinie w latach 2007-08?
  100-milionowy skandal na całą Litwę. Jedyny wykonawca robót wybrany bez przetargu. Na przeszło połowę wykonanych prac kontrola nie znalazła dokumentów podtwierdzających. Wkroczył prokurator. Budowę nakazem sądowym wstrzymano. W rządzącej Wilnem kaolicji z ramienia AWPL zasiadali: Kamiński – doradca mera, Mackiewicz ( ten od ZPLu) – przewodniczący komitetu rozwoju miasta, dalej wicemer do spraw inwestycji i infrastruktury, wiceadministrator, radni itd. I co? Nic nie słyszeli,nic nie wiedzieli, nic nie rozumieli? Jak tam było? Kto pojaśni sytuację w imieniu partii?
  — ogrzewanie:
  „ludzie otrzymali kosmiczne rachunki za ogrzewanie, … samorząd rejonu wileńskiego pomaga ludziom w czasach kryzysu płacić za ogrzewanie” –
  A dlaczego nie pomaga ludziom samorząd m. Wilna?
  A dlaczego reprezentanci AWPL w Radzie m.Wilna nie mogą podjąć takiej decyzji? Kto przeszkadza? Nie wiecie panowie będący we władzach miasta co musi zrobić szanująca się partia gdy partnerzy kaolicyjni niedotrzymują swych zabowiązań? Kto was tam przykuł do tych waszych stołków? Szkoda ciepłych posadek? ( Nie dążymy do władzy za wszelką cenę!!!) Obiecanki cacanki…
  Co jeszcze? Ale może na dzisiaj wystarczy.

 71. do hem: co do dopłat do ogrzewania to nie widzisz różnicy między rejonem gdzie AWPL rządzi samodzielnie a Wilnem gdzie nie ma większości absolutnej? Kolejna sprawa -stadion: czy ktoś z AWPL został skazany wyrokiem za nieprawidłowości pojawiające się przy budowie tego obiektu? czy może tylko tak sobie insynuujesz? Gdyby członek AWPL był zamieszany w jakąś aferę to Litwini z radością by o tym trąbili we wszystkich gazetach, no ale tam cisza…

 72. hemie gadasz głupstwa, o zwolnieniu od podatku np za ziemię decyduje się na Radzie Samorządowej.

Comments are closed.