Turgiele mają swój herb

262
Herb Turgiel przedstawia złamaną kolumnę, owiniętą winogronami

29 grudnia br. Rada samorządu rejonu solecznickiego zatwierdziła herb Turgiel. Jest to szóste po Solecznikach, Ejszyszkach, Jaszunach, Białej Wace i Dziewieniszkach godło miejscowości rejonu solecznickiego.

Rozważając motywy herbu Turgiel, kierowano się przede wszystkim dziedzictwem Republiki Pawłowskiej, działającej na tych terenach w latach 1769-1795.
W XVIII wieku słynna na całą Europę Rzeczpospolita Pawłowska obejmowała obszar ponad 3 tys. hektarów, miała własną konstytucję, herb, pieniądze, parlament, skarb, kasę samopomocy, szkołę itd. Jej prezydent, ks. Paweł Brzostowski, zniósł w swych posiadłościach pańszczyznę, ziemię rozparcelował między chłopów i wprowadził spłaty tytułem wykupu. Dbał też o ich życie, kulturę i oświatę. Był również tłumaczem i wydawcą wielu książek i broszur. Rzeczpospolita istniała prawie 30 lat.

Herb Turgiel przedstawia złamaną kolumnę, owiniętą winogronami. Źródłem tego pomysłu był obraz Franciszka Fabre, przedstawiający ks. kanonika P. K. Brzostowskiego na tle krajobrazu Pawłowa, a mianowicie ruinach pałacu ze złamaną kolumną w tle. Kolumna w heraldyce symbolizuje sprawiedliwość, życzliwość, humanizm, mądrość i triumf. Wszystko to jest wyrażeniem idei P. K. Brzostowskiego. Winogrona — symbol chrześcijaństwa, oznaczający odrodzenie, owocność, życie. W ten sposób czerwona złamana kolumna owinięta złotymi winogronami symbolizuje odrodzenie i istotność. Srebrny kolor tła herbu jest aluzją do płynącej przez Turgiele Mereczanki.

Autorem herbu Turgiel jest Juozas Galkus.