Turgiele mają swój herb

Herb Turgiel przedstawia złamaną kolumnę, owiniętą winogronami

29 grudnia br. Rada samorządu rejonu solecznickiego zatwierdziła herb Turgiel. Jest to szóste po Solecznikach, Ejszyszkach, Jaszunach, Białej Wace i Dziewieniszkach godło miejscowości rejonu solecznickiego.

Rozważając motywy herbu Turgiel, kierowano się przede wszystkim dziedzictwem Republiki Pawłowskiej, działającej na tych terenach w latach 1769-1795.
W XVIII wieku słynna na całą Europę Rzeczpospolita Pawłowska obejmowała obszar ponad 3 tys. hektarów, miała własną konstytucję, herb, pieniądze, parlament, skarb, kasę samopomocy, szkołę itd. Jej prezydent, ks. Paweł Brzostowski, zniósł w swych posiadłościach pańszczyznę, ziemię rozparcelował między chłopów i wprowadził spłaty tytułem wykupu. Dbał też o ich życie, kulturę i oświatę. Był również tłumaczem i wydawcą wielu książek i broszur. Rzeczpospolita istniała prawie 30 lat.

Herb Turgiel przedstawia złamaną kolumnę, owiniętą winogronami. Źródłem tego pomysłu był obraz Franciszka Fabre, przedstawiający ks. kanonika P. K. Brzostowskiego na tle krajobrazu Pawłowa, a mianowicie ruinach pałacu ze złamaną kolumną w tle. Kolumna w heraldyce symbolizuje sprawiedliwość, życzliwość, humanizm, mądrość i triumf. Wszystko to jest wyrażeniem idei P. K. Brzostowskiego. Winogrona — symbol chrześcijaństwa, oznaczający odrodzenie, owocność, życie. W ten sposób czerwona złamana kolumna owinięta złotymi winogronami symbolizuje odrodzenie i istotność. Srebrny kolor tła herbu jest aluzją do płynącej przez Turgiele Mereczanki.

Autorem herbu Turgiel jest Juozas Galkus.