Więcej

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą korzystać z nowego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

  Czytaj również...

  W 2009 r. Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi Ministerstwa Środowiska oraz spółka „Nemėžio komunalininkas“ zawarły umowę finansowania i administrowania projektu „Renowacja oraz rozwój infrastruktury gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie wileńskim”.

  W ramach projektu dokonywany jest rozwój sieci wodociągów i kanalizacji w Niemenczynie, Skojdziszkach, Niemieżu, Rudominie, Wołczunach, Awiżeniach, Pogirach, Kowalczukach oraz  Czarnym Borze poprzez przeprowadzenie ok. 35 km sieci wodociągowych i ok. 61 km sieci kanalizacyjnych.

  Inwestycje w rozwój gospodarki wodociągowej rejonu wileńskiego wynoszą ogólnie ponad 28 mln Lt. Około 83% tej kwoty pochodzi ze środków Funduszu Spójności UE, ok. 10% – z budżetu państwa, ponad 7% – ze środków Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Do końca 2011 r. w Niemieżu przeprowadzono ok. 3,5 km sieci kanalizacyjnych, w Wołczunach – ok. 1 km sieci kanalizacyjnych, w Rudominie – ok. 14 km sieci kanalizacyjnych i ok. 11,5 km sieci wodociągowych, w Pogirach – ok. 4 km sieci kanalizacyjnych i ok. 3 km sieci wodociągowych, w Kowalczukach – ok. 5 km sieci kanalizacyjnych i ok. 3,5 km wodociągowych, w Awiżeniach – ok. 3,8 km sieci kanalizacyjnych i ok. 1,7 km wodociągowych, w Czarnym Borze – ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnych i ok. 2,2 km wodociągowych. W br. planuje się zakończyć prace nad wdrażaniem scentralizowanego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego we wszystkich wymienionych miejscowościach.

  W październiku 2011 r. wykonawca – spółka akcyjna „Utenos melioracija” – zakończył przeprowadzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Niemenczynie (ul. Lakštingalų, Bažnyčios, Piliakalnio, Mickevičiaus, Neries).

  Ogółem przeprowadzono ok. 2,47 km sieci kanalizacyjnych i ok. 3,54 km wodociągowych. Przeprowadzenie dodatkowych 0,5 km sieci wodociągowych opłaci spółka „Nemėžio komunalininkas“.

  Przed rozpoczęciem realizacji projektu infrastruktura inżynieryjna sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Czarnego Boru była rozwinięta w stopniu niedostatecznym, nie było wspólnego systemu odprowadzenia ścieków. Ścieki były przechowywane w szambach, skąd periodycznie były wywożone do oczyszczalni w Czarnym Borze. Woda pitna w miejscowości była dostarczana z 2 studni oddalonych od siebie ok. 1 km.

  Celem projektu był rozwój systemów wodociągowych i odprowadzania ścieków w Czarnym Borze poprzez przeprowadzenie nowych sieci, wybudowanie oczyszczalni ścieków, przebudowę istniejących rurociągów oraz poprzez przyłączenie sieci kanalizacyjnych Czarnego Boru do cieci kanalizacyjnych miasta Wilna.

  W październiku ubiegłego roku ukończono przeprowadzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Skojdziszkach. Wykonawca – spółka „Kauno dujotiekio statyka” – przeprowadził ok. 7,1 km sieci kanalizacyjnych oraz ok. 4 km wodociągowych w Skojdziszkach na ulicach: Akacijų, Molio, Tvenkinio, Pievų, Gėlių, Šv. Faustinos, Taikos, Tujų, Beržų, Sodžiaus, Vieversių, Rudaminos, Nemėžio, Ąžuolo.

  Sieci kanalizacyjne w Skojdziszkach nie były przeprowadzone w nowej części wsi, z sieci korzystali jedynie mieszkańcy tzw. starej części Skojdziszek oraz północna część nowo zabudowanych Skojdziszek.

  W trakcie realizacji projektu został stworzony scentralizowany system odprowadzenia ścieków oraz poszerzono istniejący system wodociągowy w nowo zabudowanej części Skojdziszek, zrekonstruowano również istniejący system wodociągowy w starej części wsi. Nowe sieci kanalizacyjne przeznaczone są do odprowadzania ścieków bytowych z domów mieszkalnych i innych użytkowników, nowe zaś sieci wodociągowe mają zapewnić dostawy wody lepszej jakości do domów mieszkalnych oraz innym użytkownikom oraz zapewnieniu stałych dostaw wody.

  Dyrektor spółki „Nemėžio komunalininkas“ Wiktor Tankielun podkreśla, że mieszkańcy, którzy zechcą przyłączyć się do nowych sieci, będą musieli zamówić nieskomplikowane projekty. Przede wszystkim mieszkańcy będą musieli przybyć do siedziby spółki „Nemėžio komunalininkas“ (ul. Sodų 23, wieś Skojdziszki, gmina Niemież, rejon wileński), złożyć dokumenty potwierdzające prawo własności posiadłości prywatnej (odpisy dokumentów potwierdzających prawo własności budynku oraz działki i odpis planu granic działki), wówczas zostaną im wydane warunki projektowania.

  Na podstawie opracowanego projektu mieszkańcy będą musieli wynająć przedsiębiorstwo budowlane posiadające atestat na wykonanie prac przeprowadzenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Po zakończeniu prac mieszkańcy wraz z wykonawcą powinni będą przedłożyć sieci do odbioru oraz zawrzeć ze spółką „Nemėžio komunalininkas“ umowę o dostawach wody pitnej i odprowadzaniu ścieków.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wsparcie uzyskano w ramach poddziałania „Rozwój i renowacja systemów dostaw wody i odprowadzania ścieków” 3 priorytetu „Środowisko i harmonijny rozwój” Programu Działań Promowania Spójności na l. 2007-2013.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...