Polacy w Norwegii bronią swoich rodaków na Litwie

Związek Polaków w Norwegii wystosował list, podpisany przez prezesa Jerzego Jankowskiego i wiceprezesa Bogdana Kulasa, do premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, w którym wyraził ubolewanie z powodu sytuacji Polaków na Litwie.

„Uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie został skatowany przed Domem Polskim za to, że rozmawiał z kolegami w języku polskim. Dorośli sprawcy skopali go do nieprzytomności, używając słów obelżywych dla Polaków.

Prześladowania Polaków stały się na Wileńszczyźnie ugruntowaną praktyką, rozbudzaną budowaniem atmosfery niechęci do polskich nazwisk, polskich nazw miejscowości, systemu edukacyjnego w polskich szkołach, czy ostatnio — drakońskich kar finansowych nałożonych na kolejarzy narodowości polskiej, którzy rozmawiali między sobą w języku ojczystym.

Urzędowe tolerowanie szowinizmu litewskiego tworzy atmosferę przychylności dla wszelkich gestów godzących w polskość. Po napaści pijanych Litwinów na polskiego ucznia, media litewskie przemilczają ten fakt, a policja poddaje w wątpliwość okoliczności zdarzenia.

Związek Polaków w Norwegii żąda od władz litewskich natychmiastowego zaprzestania wszelkich prześladowań naszych Rodaków na Litwie i srogiego karania działań przestępczych.

Od instytucji rządowych Rzeczypospolitej Polskiej oczekujemy stanowczości dyplomatycznej i ukrócenia rażących praktyk prześladowania Polaków na Litwie.

Zwracamy się z prośbą do władz Norwegii i skandynawskiej opinii publicznej o zainteresowanie problemem łamania podstawowych praw człowieka i niszczenia standardów europejskich w Republice Litewskiej.”

Inf. wł.