Rok 2012 — rokiem pamięci Anny Krepsztul

W samorządzie rejonu solecznickiego została powołana grupa robocza ds. obchodów roku jubileuszowego malarki Anny Krepsztul Fot. archiwum ASRS

Rok 2012 przez samorząd rejonu solecznickiego został ogłoszony rokiem jubileuszowym malarki ludowej Anny Krepsztul — osoby uduchowionej licznymi cierpieniami, niezmiernie silnej, zawsze pogodnej i uśmiechniętej.

W tym roku 20 lutego obchodzimy 80. rocznicę urodzin, a 12 października 5. rocznicę śmierci malarki, Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego. W związku z obchodami planuje się cykl imprez poświęconych życiu i twórczości Anny Krepsztul, na który złożą się wystawy, prelekcje, projekcje filmowe, plenery i konkursy plastyczne.

6 lutego br. odbyło się spotkanie powołanej i kierowanej przez mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza grupy roboczej ds. obchodów roku jubileuszowego malarki Anny Krepsztul. W skład komitetu wchodzą: Maria Bogdziewicz — prezes Taboryskiej Wspólnoty Lokalnej, Henryk Danulewicz — st. specjalista wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego, Irena Kołosowska — kierownik wydziału informacji, kultury i turystyki administracji samorządu, Wojciech Jurgielewicz — starosta gminy turgielskiej, Anna Kietlińska — prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ryszard Ławcel — właściciel gospodarstwa rolnego w Taboryszkach, Danuta Mołoczko — siostra śp. Anny Krepsztul, kustosz muzeum w Taboryszkach, ks. Waldemar Ulczukiewicz — proboszcz parafii taboryskiej, Teresa Sawiel — dyrektor Szkoły Średniej im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, ksiądz Dariusz Stańczyk, Danuta Suckiel — dyrektor ZSA „Tvarkyba”, Grażyna Zabarauskaitė — dyrektor Centrum Kultury w Solecznikach, Maria Żeszko — członek Zarządu Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Żygiel — dyrektor Szkoły Podstawowej w Taboryszkach.

Podczas spotkania zostały omówione działania związane z obchodami jubileuszowymi, a także ułożony program imprezy planowanej na 20 lutego — dzień urodzin malarki. Mottem imprezy są słowa noblisty Czesława Miłosza: „Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna”, odzwierciedlające życie Anny Krepsztul, wspaniałego człowieka z ciężkim losem życiowym, ale tym samym osoby niezmiernie pogodnej, życzliwej i szczęśliwej, każdego dnia znoszącej ogrom cierpień fizycznych i nie przestającej wierzyć, że Pan Bóg darując talent malarstwa opiekuje się i ją chroni.

Zgodnie z tradycją poprzednich lat, okolicznościowe spotkanie rozpocznie Msza święta w miejscowym kościele, po której zebrani udadzą się na cmentarz, gdzie na grobie Anny Krepsztul zostaną złożone wieńce i zapalone znicze. Ciąg dalszy spotkania jest planowany w Muzeum Anny Krepsztul w Taboryszkach. Jego program przewiduje okolicznościowe przemówienia, wspomnienia osób blisko związanych z malarką, przedstawienie uczniów Butrymańskiej Szkoły Średniej oraz wyświetlenie najnowszego filmu biograficznego o Annie Krepsztul.