Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach

3 lutego Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach miała zaszczyt podejmować w swych murach gości z Polski.

Delegacji polskiej w składzie: Senator RP Wiesław Michał Pietrzak z Węgorzewa, przedsiębiorca Zygmunt Jurewicz oraz Henryk Jabłoński z Giżycka, towarzyszył starosta gminy niemenczyńskiej Edward Puncewicz. Gości przywitała administracja szkoły oraz grono pedagogiczne.

Akcję pomocy dla szkoły w Jęczmieniszkach zorganizował były senator RP Wiesław Michał Pietrzak. Do akcji aktywnie włączyli się polscy przedsiębiorcy z Giżycka – Zygmunt Jurewicz oraz Henryk Jabłoński, którzy przeznaczyli fundusze na zakup darów dla polskiej szkoły w Jęczmieniszkach.

Dzięki poświęceniu się ofiarodawców, którzy w siarczysty 30-stostopniowy mróz przebyli tak daleką drogę, szkoła otrzymała w darze dwa nowe komputery stacjonarne wraz ze sprzętem komputerowym, sprzęt sportowy (piłki) oraz sprzęt do szkolnej stołówki. Jako dar szczególny szkole została przekazana przepiękna flaga Rzeczpospolitej Polski.

Akcja ofiarodawców jest jednym z przykładów wieloletniej owocnej współpracy z Węgorzewem. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Jak się okazało, Zygmunt Jurewicz jest emocjonalnie związany z Jęczmieniszkami, ponieważ z tych stron pochodziła jego matka, rodzice w trudnych latach powojennych emigrowali do Polski. Dziadek pana Zygmunta brał udział w budowaniu kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Jęczmieniszkach. Obecnie kościół potrzebuje naprawy dachu, w jakim to celu niezbędne są solidne środki. Pan Zygmunt zastanawia się nad wsparciem finansowym renowacji kościoła w Jęczmieniskach, chcąc w ten sposób pomóc społeczności wiejskiej w zachowaniu swej świątyni, którą się szczyci.

Grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach kierują serdeczne wyrazy wdzięczności ofiarodawcom za okazaną szkole pomoc.