Więcej

  Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach

  Czytaj również...

  3 lutego Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach miała zaszczyt podejmować w swych murach gości z Polski.

  Delegacji polskiej w składzie: Senator RP Wiesław Michał Pietrzak z Węgorzewa, przedsiębiorca Zygmunt Jurewicz oraz Henryk Jabłoński z Giżycka, towarzyszył starosta gminy niemenczyńskiej Edward Puncewicz. Gości przywitała administracja szkoły oraz grono pedagogiczne.

  Akcję pomocy dla szkoły w Jęczmieniszkach zorganizował były senator RP Wiesław Michał Pietrzak. Do akcji aktywnie włączyli się polscy przedsiębiorcy z Giżycka – Zygmunt Jurewicz oraz Henryk Jabłoński, którzy przeznaczyli fundusze na zakup darów dla polskiej szkoły w Jęczmieniszkach.

  Dzięki poświęceniu się ofiarodawców, którzy w siarczysty 30-stostopniowy mróz przebyli tak daleką drogę, szkoła otrzymała w darze dwa nowe komputery stacjonarne wraz ze sprzętem komputerowym, sprzęt sportowy (piłki) oraz sprzęt do szkolnej stołówki. Jako dar szczególny szkole została przekazana przepiękna flaga Rzeczpospolitej Polski.

  Akcja ofiarodawców jest jednym z przykładów wieloletniej owocnej współpracy z Węgorzewem. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Jak się okazało, Zygmunt Jurewicz jest emocjonalnie związany z Jęczmieniszkami, ponieważ z tych stron pochodziła jego matka, rodzice w trudnych latach powojennych emigrowali do Polski. Dziadek pana Zygmunta brał udział w budowaniu kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Jęczmieniszkach. Obecnie kościół potrzebuje naprawy dachu, w jakim to celu niezbędne są solidne środki. Pan Zygmunt zastanawia się nad wsparciem finansowym renowacji kościoła w Jęczmieniskach, chcąc w ten sposób pomóc społeczności wiejskiej w zachowaniu swej świątyni, którą się szczyci.

  Grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach kierują serdeczne wyrazy wdzięczności ofiarodawcom za okazaną szkole pomoc.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...